Hopp til innhold

Pasient døde på sykehus i Tynset – åpner tilsynssak

Statsforvalteren i Innlandet har åpnet tilsynssak etter at en pasient døde på Sykehuset Innlandet Tynset.

Det skriver avisa Arbeidets Rett.

I januar ble Statens helsetilsyn varslet om en alvorlig hendelse ved sykehuset i Tynset, hvor en pasient døde etter å ha utviklet multiorgansvikt.

Pasienten ble innlagt i alvorlig tilstand og hadde økende behov for intensiv behandling.

Helsetilsynets inntrykk er at pasienten muligens ikke fikk optimal behandling og burde vært flyttet til et sykehus med høyere funksjonsnivå tidligere.

Kommunikasjonsrådgiver ved Sykehuset Innlandet, Line Fuglehaug, sier at sykehuset avventer Statsforvalterens behandling av saken og at de uavhengig av utfallet, følger opp uønskede hendelser for å forbedre pasientsikkerhet og kvalitet.

Flere saker fra Innlandet