Hopp til innhold

Bryter reglene 1000 ganger i måneden

Ansatte i Sykehuset Innlandet arbeider så mye overtid at de bryter arbeidstidsbestemmelsene om lag 1000 ganger i måneden. Det kan gå ut over pasientene, innrømmer ledelsen.

Video Overtid i Sykehusene

Overtid i Sykehusene

Ledelsen i Sykehuset Innlandet innrømmer at det uforsvarlig med så mye overtid som enkelte leger og sykepleiere må jobbe. Sykepleiere kan arbeide 13 timer i døgnet uten å bryte arbeidstidsbestemmelsene, legene kan jobbe i opptil 19 timer. Til tross for det brytes reglene daglig.

– Det planlegges med overtid i ferie og det planlegges med overtid til vanlig. Jeg synes det er en uting, men det dukker opp igjen og igjen, sier Bente Aaland i Norsk sykepleierforbund i Hedmark.

I løpet av åtte måneder i fjor registrerte Sykehuset Innlandet 7000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene – uten at legene var regnet med.

Kan ramme pasientene

Jens Christian Laursen

Jens Christian Laursen bryter selv bestemmelsene ofte.

Foto: Steinar Bendiksvoll / NRK
Viseadministrende direktør i Sykehuset Innlandet, Torgeir Strøm.

Viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Torgeir Strøm sier de nå vil legge fram en handlingsplan for å gjøre slutt på regelbruddene.

Foto: Dag Kessel / NRK

Men også legene bryter de nedskrevne reglene. Mange leger går i 25-timers vakter.

– Jeg bryter selv reglene. De brytes både på kirurgisk- og på gynekologisk avdeling, sier Jens Christian Laursen, tillitsvalgt for overlegene på sjukehuset i Gjøvik.

Legene har rett på forsvarlig hvile og de har plikt til å si ifra dersom de blir for slitne.

– Leger på min avdeling har sagt at de føler seg slitne og ønsker å gå hjem, da får de gå hjem, sier Laursen.

Fordelen med lange vakter er at samme lege kan følge pasienten gjennom hele døgnet, men ulempene kan være enda verre.

– Vi har undersøkelser som viser at fra den 8. arbeidstimen og utover synker graden av årvåkenhet, sier Bente Aaland

Ledelsen slår alarm

Også ledelsen ved Sykehuset Innlandet slår nå alarm. De vil ha slutt på at reglene brytes og har nå laga en handlingsplan for å få slutt på de mange overtidstimene.

– Jobber du veldig mye og veldig lange vakter så vil det etter all sannsynlighet gå ut over jobben du gjør, sier Torgeir Strøm, viseadministrerende direktør i Sykehuset Innlandet.

For å fylle vaktplanen uten doble vakter og omfattende overtid, er det bare en veg å gå, mener de ansatte. Flere hender. Med andre ord ei bedre grunnbemanning.

– Det er opp til hver enkelt divisjonsdirektør å avgjøre hvor nivået på grunnbemanningen skal ligge. Vi skal forholde oss til regelverket som ligger der og da er ett regelbrudd ett regelbrudd for mye, sier Strøm.