Hopp til innhold

Ønsker seg mer matjord i 100 årsgave

Kjære Statsminister Erna Solberg! Vi tillater oss å fremme et ønske om en 100-årsgave fra Regjeringen. Det skriver Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukerlag i et nyttårsbrev til Solberg.

Leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukerlag

Merete Furuberg ønsker seg mer matjord i nyttårsgave fra regjeringen.

Foto: Morten Holm / NTB-Scanpix

Norsk Bonde- og småbrukarlag er 100 år i 2013 og ønsker seg altså en 100-årsgave fra Regjeringen.

«Viktig nyttårsønske fra en 100-åring. 100-åringen Norsk Bonde- og Småbrukarlags nyttårsønske er en markant styrking av matsikkerheten for innbyggerne i Norge. »

– Og jeg forventer at statsministeren nevner matsikkerhet i nyttårstalen sin, sier Merete Furuberg til NRK.

Har forventninger til nyttårsbrevet

Matjord

Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukerlag, mener det blir matmangel om ikke matproduksjonen økes og matjorda sikres.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

I brevet til Statsminister Erna Solberg, skriver Merete Furuberg, som er leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, at styrket matsikkerhet er avhengig av et jordbruk i vekst og en økning av norsk matproduksjon på norske ressurser, over hele landet.

Og hun har forventninger om å oppnå noe med nyttårsbrevet til statsministeren.

– Ja, at hun i mye større grad enn regjeringen har gjort hittil, skal satse på matsikkerhet for det norske folket. Og jordvern er viktig i den sammenhengen, sier Furuberg.

Og ved at Norsk Bonde- og Småbrukerlag var 100 år i 2013 og at de kaller det gaveønske fra regjeringen Solberg, så håper de å få oppmerksomhet.

– Og så er det en så viktig sak, at vi forventer å få gjennomslag, sier Merete Furuberg.

Mvh Merete Furuberg

Lederen i Bonde- og Småbrukerlaget mener et av de viktigste samfunnsoppdragene er å øke jordbruksarealet i landet og øke fruktbarheten på den matjorda vi har.

Matjord kan brukes til boliger

Matjord blir stadig bygd ned, blant annet for å gi plass til flere boliger.

Foto: Rune Kjær Valberg / NRK

Men hun mener utviklingen går i motsatt retning og skriver at det fulldyrkede jordbruksarealet er nede på 1969-nivå, samtidig som befolkningen har økt betraktelig siden den gang. Dette har ført til at antall dekar jordbruksareal per person er på et bunn-nivå.

«Et styrket jordvern er nå nødvendig. Nedbygging av matjord må stanses. God jul og godt nyttår. Med vennlig hilsen Merete Furuberg.»

Solbergs første nyttårstale

Og når statsminister Erna Solberg snart skal holde sin første nyttårstale, forventer Merete Furuberg at matsikkerhet er med i talen.

– Det må nevnes. Hvis ikke hun, i en verden der vi har befolkningseksplosjon og klimaendringer som om kort tid vil føre til matmangel, ikke nevner matsikkerhet, så gjør ikke regjeringssjefen jobben sin, sier Merete Furuberg.

Flere saker fra Innlandet

trafikkulykke Ringsaker

Trafikkulykke i Ringsaker – en person sendt til traumemottak

Bjørn felt i Innlandet

Brunbjørn felt i Innlandet