Hæren får panservogner for ti milliarder kroner

Regjeringen ønsker å bruke ti milliarder kroner til å bygge om og til å kjøpe 146 panservogner. Dette er den største enkeltinvesteringen for Hæren noensinne.

Video Kjøper panservogner for ti milliarder

Kjøper panservogner for ti milliarder

Ifølge Forsvaret gir dette blant annet bedre beskyttelse for dem som bruker panservognene.

– Det gir en betydelig bedre beskyttelse for personellet vårt mot veibomber og miner. Samtidig gir det økt kapasitet når det gjelder observasjon og siktemidler, slik at man er i stand til å bekjempe en motstander raskere, sier major Christian Kvamme ved Hærens våpenskole.

Regjeringen vil med dette gi Panserbataljonen og Telemark bataljon i Rena leir økt kapasitet når det gjelder middels tunge panservogner.

Viktig oppgradering

– Dette betyr veldig mye. Det betyr at vi får en toppmoderne flåte av stormpanservogner og støttekjøretøy, sier Kvamme.

Hærens panservogner

Panservogner på Rena leir får en oppgraderingen.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Hæren har 103 stormpanservogner som skal bygges om. Når man er ferdig vil forsvaret har 146 nye/ombygde panservogner av typen CV-90.

– Vognene er nå mellom 15 og 20 år gamle, og er absolutt modne for en oppgradering. De ble produsert i en tid da digitalisering og moderne teknologi ikke var så utbredt i slike kjøretøy, sier Kvamme.

Proposisjonen blir nå oversendt Stortinget for videre behandling.