Hopp til innhold

Nye heldøgnsplasser i Kongsvinger

Kongsvinger kommune setter i verk flere tiltak som svar på fylkeslegens kritikk av konstant overbelegg på sjukehjem i kommunen.

 

Kommunen vil legge forholdene til rette for eldre, så de helst slipper å komme på sjukehjem.

- Fem nye heldøgnsplasser på rehabiliterings­senteret i Kongsvinger er ett av flere tiltak på kort sikt, sier ordfører Øystein Østgaard.

Flere saker fra Innlandet