Hopp til innhold

Her åpnes nye E6 langs Mjøsa

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpner i dag 18 km med ny E6 fra Minnesund til Stange. Et av Nordens største byggeprosjekter er dermed snart ferdig.

Nye E6 langs Mjøsa ble åpnet av samferdelsministeren lørdag 13.12.14.

Prosjektleder Taale Stensbye håper bilistene vil sette pris på den nye vegen, som offisielt åpnet i dag klokka 10.00.

– Trafikantene kommer til å se Mjøsa hele veien fra Minnesund til Espa. Dette er helt nytt og noe de vil legge merke til, sier han.

Utbyggingen har vært et av de største vegprosjektene har i landet og har også de senere årene vært et av Nordens største byggeprosjekt. Prosjektlederen spøker med at vegen nå vil sette Mjøsa på kartet.

Inger Elise Simensen

NABO: Inger Elise Simensen er av dem som får den nye motorveien som nærmeste nabo.

Foto: Geir Røed / NRK

– Noen har vel sagt at den kinesiske mur ikke synes fra månen, men kanskje gjør veganlegget langs Mjøsa det nå.

Inger Elise Simensen bor på Strandlykkja og er en av de nærmeste naboene til den nye vegen. Hun er fornøyd med det lave støynivået fra E6, sammenlignet med hvordan det var før.

– Det har blitt helt annerledes, sier hun.

Lovpriser ny veg og toalett

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener den nye vegen har blitt fin.

Do langs E6

FAVORITT: Samferdelsministeren likte doene ved E6 som har utsikt ut over Mjøsa.

Foto: Geir Røed / NRK

– Den nye europavegen betyr økt fremkommelighet og den reduserer reisetida, i og med at du kan kjøre fortere, sier han.

Samferdselsministeren påpeker også at det er mange fine rasteplasser langs vegen. Han mener det er viktig at folk tar seg tid til å stoppe når de kjører bil og har selv lagt merke til et toalett langs vegen på Espa som har utsikt ut over Mjøsa.

Kan statsråden tenke seg å stoppe her neste gang?

– Dersom behovet er til stede, sier Solvik-Olsen.

E6 langs Mjøsa ble åpnet av samferdselsministeren 13.12.14.

Fortsatt ikke helt ferdig

Etter over to år med omfattende anleggsarbeid, sprengningsarbeider, omkjøringer og køer, er det nok mange bilister som i dag er glade for å kunne ta i bruk den nye firefeltsveien.

Men det er et skår i gleden. Tre kilometer av den nye veien blir ikke ferdig før neste sommer. Like nord for Minnesund vil det dermed være en flaskehals som fortsatt kan føre til stengninger og lange køer i perioder. Årsaken er det som skal være den største konkursen i Østerrike.

Storentreprenøren Alpine Bau, som skulle bygge 6,3 av de nesten 22 kilometerne, gikk konkurs midt i byggeperioden. Det ble full stans i byggearbeidene i påvente av en ny anbudsrunde. Dette har ført til at den sørligste av tunnelene er forsinket og utbyggingen ble 500 millioner kroner dyrere.

Samferdselsminister Solvik-Olsen mener til tross for forsinkelsen at det er riktig å åpne vegen nå.

– Det er kjipt at det gjenstår noen kilometer, men vi må ære de som har jobbet på strekningen som nå står ferdig. Jeg har troen på at resten også står klart snart, sier han.

I sommer fløy vi over det 22 kilometer lange anleggsområdet med helikopter. Se video av overflyvningen under:

Se hele strekningen fra Minnesund til Labbdalen. Norges største anleggsområde akkurat nå.

111 kroner i bompenger

Når den siste biten langs Mjøsa åpner før sommeren blir det totalt seks bomstasjoner på strekningen fra Gardermoen til Kolomoen. I dag er det fire bomstasjoner her, mandag åpner den femte, mens den siste først åpner når veien er helt ferdig.

Prisen for å passere de bomstasjonene som du kjenner i dag økes også med rundt 30 prosent. Dermed vil det fra sommeren koste deg 111 kroner å kjøre E6 fra Gardermoen til Kolomoen.

Mellom Oslo og Gudbrandsdalen er flere veiprosjekter som nå bygges ut eller planlegges. Dermed må du belage deg på å betale stadig mer for å kjøre denne strekningen. Beregninger som NRK har gjort viser at det om ti år vil det koste 700 kroner å kjøre fra Oslo til Otta og tilbake.

110 kilometer i fartsgrense

Tidligere i høst ble vedtatt at E6 langs Mjøsa får 110 kilometer i timen som fartsgrense, slik det nå er på strekningen fra Oslo til Minnesund. Men dette vil først bli innført neste år og foreløpig vil fartsgrensen være på 100 km/t.

Trygg Trafikk har advart mot en fartsøkning og mener det vil føre til flere ulykker. Prosjektleder for E6 nord for Oslo, Taale Stensbye, var i sommer også usikker på om en fartsgrense på 110 ville bli godkjent.

– Vi har et avvik når det gjelder belysning. Vi har ledelys på deler av strekningen, og der er det ikke gatelys. Men det er ingen ting som tyder på at veien med ledelys er mindre sikker enn vanlige gatelys-strekninger, sa han i juni.

I september skrev likevel samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på Stortingets nettside at veien vil få 110 km/t i løpet av 2015.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Flyfoto Strandlykkja E6 nord for Minnesund

MASSIVT: Byggingen av både ny E6 og jernbane har ført til et omfattende inngrep langs Mjøsa. I sommer var dette Nordens største anleggsområde.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Omfattende inngrep

I tillegg til firefelts E6 bygges det nå også dobbeltspor på Dovrebanen, nye lokalveier og gangveier langs Mjøsa. Jernbanen åpner først neste høst.

De store inngrepene som dette har ført til langs Mjøsa har ikke vært uten konflikter. 25 hus, badeplasser og båtplasser har måttet vike. Beboerne langs Mjøsstranda kjempet for lengre tunneler for å minske inngrepene.

– Det er klart det er et betydelig inngrep, men vi tror det kommer til å bli fint når vi får gjort oss ferdige her. Vi har også åpnet opp så man ser utover Mjøsa langs hele strekningen. Det er helt nytt og jeg tror både de som bor her og de som kjører forbi vil trives med det, mener prosjektleder Taale Stensby.

Til tross for det lave støynivået, har Inger Elise Simensen ambivalente følelser rundt den nye motorvegen som går rett nedenfor verandaen.

– Det blir jo ei anna byde nå, og idyllen – den får vi ikke tilbake, sier hun mens hun titter utover anleggsområdet.