Nabokrangling ender i retten

Tryslinger og elverumsinger er de som krangler mest med naboen i Hedmark. Jordskifteretten behandlet i ifjor 29 saker.

Norges lover
Foto: Bjørn Sigurdsøn / NRK

Av 29 behandlede saker var 17 saker fra Trysil og Elverum

De vanligste sakene som avgjøres i jordskifteretten er grensetvister.

Det kan dreie seg om grensene mellom vanlige boligeiendommer eller grensene mellom store skogområder.

Når tvisten er avgjort, merkes de nye grensene med varige merker.

Mye å gjøre for jordskifteretten

Jordskifteretten på Hamar dekker kommunene Elverum, Trysil, Åmot, Ringsaker, Hamar, Løten og Stange.

En type sak som øker er deling av landbrukseiendommer. Selger vil beholde tunet, men selge jorda. Jordskifteretten utfører det som er nødvendig for å gjennomføre salget.

Avklaring om hvilke eiendommer som har fiskerett i vann er en annen type sak som det jobbes mye med.

 

skogeiendom
Foto: Bjørn-Owe Holmberg / Scanpix

Stort skifte

Den største saken som ble avsluttet i fjor gjaldt bytte av 9940 dekar skog i Elverum med 8 involverte parter. 

Totalt skiftet 17.000 dekar eiere i fjor, fordelt på seks saker.

- Det viser seg at jordskifteloven er et hensiktsmessig redskap for grunneiere som skal gjennomføre en eller annen form for makeskifte, heter det i pressemeldingen fra Sør-Østerdal jordskifterett.