Mulig sikkerhetsbrist

Østre Toten kommune melder at det har skjedd en mulig sikkerhetsbrist med pasientvarslingssystemet ved Labo bo- og servicesenter. Personvernombudet i kommunen sier at det ble iverksatt tiltak med en gang, og trolig er det ingen som er berørt.