Mistenkelig dødsfall på Ridabu

Pressemelding fra politiet i Hedmark:«Kl 1509 i dag fikk politiet melding om ett dødsfall på en privat adresse på Ridabu. Politiet har iverksatt teknisk og taktisk etterforskning for å bringe på det rene hva som har skjedd. Inntil videre ønsker vi ikke å gå ut med flere detaljer.»