Mer penger til tiltak

Hageprosjektet ved Ringebu prestegard er en av 35 aktiviteter som frivillige tilbyr barn og unge i asylmottak. UDI Indre Østland oppfordrer flere frivillige til å søke penger. De har 9,2 ubrukte millioner til formålet.

UDI har igjen 9,2 mill kroner til aktivitetsprosjekt for unge på asylmottak.De oppfordrer nå både enkeltpersoner lag og foreninger til å søke midler til nye prosjekter.Ringebu Statlige Mottak har hatt to av de totalt 35 slike prosjekter i Hedmark og Oppland i år.Et av dem er etablering av kjøkkenhage i samarbeid med Ringebu Prestegård.