Mener leirsted drives uforsvarlig

Veisten Landhotell, som brukes til leirsted og overnatting for barn, drives uforsvarlig. Det mener flere offentlige innstaner etter en kontroll.

 

 

Rådmann i Gausdal kommune, Kjell Ødegård, krever nå at stedet straks innskrenker virksomheten sin til alle forhold er brakt i orden.

Rådmannen deltok på en storbefaring tirsdag sammen med Mattilsynet, brannvesenet og kommunelegen. Funnene de gjorde var slett ikke tilfredsstillende.

Nå lover Søndre Holmlia Fritidssenter i Oslo eier Veisten å rette feilene.

Mangelfull brannsikkerhet

Ifølge Mattilsynet er hygienen ved Veisen under enhver kritikk. Brannvesenet mener at 15-20 barn har overnattet i den gamle trebygningen uten at brannsikkerheten er god nok. Rådmann Kjell Ødegård i Gausdal sier forholdene er helt uforsvarlige.

- Slik det drives i dag, så drives det uforsvarlig og det må opphøre med øyeblikkelig virkning. All form for drift ved stedet er for egen risiko og egen regning, sier Ødegård.

Høflighetsvisitt

Daglig leder ved Søndre Holmlia Fritidssenter, Roland Daus, tar sjølkritikk på manglene, men han mener at brannvesenet tar feil. Han bekrefter antall barn.

Egentlig var kommunen invitert av bedriften til en slags høflighetsvisitt for å se på driften av stedet. Etter flere tips valgte kommunen å ta med seg både mattilsynet, brannvesenet og kommunelege. Dermed fikk besøket et litt annet innhold.

Det er Søndre Holmlia Fritidssenter i Oslo som eier Veisten. I det siste har det vært opptil 15-20 barn der til overnatting. Det har skjedd i en gammel trebygning som brannvesenet mener ikke er forsvarlig sikret.