Hopp til innhold

Mener kildesortering er unødvendig

Å kutte ut en flytur tur retur Oslo og Bergen gir like stor miljøeffekt som 50 år med kildesortering av plast, hevder forsker.

Kildesortering

Kildesortering gir liten miljøgevinst, mener forsker.

Foto: Agder Renovasjon

Miljø- og klimagevinsten ved plast og papirgjenvinning er minimal hevder flere forskere, men avfallsbransjen er ikke enig.

– Dyrt og ueffektivt

Forskingsleder Annegrete Bruvoll i SSB er spesielt kritisk til sortering av plastavfall.

– Hvis du reiser med fly tur retur mellom Oslo og Bergen, må du gjenvinne plast i 50 år for å ta igjen utslippene dine, sier hun.

Bruvoll kom med en rapport tidligere i år som sa at det både er dyrt og gir liten miljøeffekt å gjenvinne plast:

– Gjenvinning av plast har veldig lite å si, både i forhold til uttaket av olje og for utslipp av CO2. Hvis vi gjenvinner all husholdningsplasten i Norge utgjør det 0,2 prosent av CO2-utslippene, og det fins opplagt billigere og enklere måter å redusere dette på, sier hun.

Mener sortering er miljøvennlig

Avfallsbransjen samles i dag til en nasjonal konferanse i Lillehammer. Blant de 800 deltagerne der er enigheten stor om at avfallssortering er bra, tross påstandene fra forskerhold.

– Dette er veldig miljøvennlig. Alt vi sorterer blir en råvare som blir brukt på nytt igjen som sparer uttak av nye ressurser og energi. Å sortere avfallet er helt klart bedre enn å putte det på et deponi som vi gjorde tidligere, sier direktør i Avfall Norge, Håkon Jentoft.

Bruvoll hevder at oljen vi sparer ved å gjenvinne all husholdningsplasten vår, tilsvarer samme mengde som norske oljeplattformer pumper opp i løpet av en kort formiddag.

Vil brenne avfallet

Så gevinsten er ikke stor der heller. Men Håkon Jentoft og hans avfallsbransje ser ikke de samme problemene som Annegrete Bruvoll:

– Jeg synes hun har et feil utgangspunkt. Vi har faktisk plast som blir avfall og da må vi ta hånd om det på en best mulig måte. Og da ser vi at å materialgjenvinne plasten gir den beste miljømessige behandlingen av dette avfallet.

Bruvoll mener også at papirsorteringen er lite effektivt. Å brenne plasten og papiret kan være en vel så god håndtering, mener hun.

– Det er nesten ikke utslipp fra forbrenningsanlegg lenger. Det er veldig strenge reguleringer knyttet til utslippene.