Tolgasatsing på mat

Lokal mat og matopplevelser er et satsingsområde i Tolga. Omdømmeprosjektet "Tolga dyrker måltidet" går nå videre med vertskapskurs og vil ha flere lokalmatsprodusenter. Nå for de hjelp av "Måltidsminister", Knut Storberget.

Satser på mat og matkultur fra Tolga

TOLGAMAT: Knut Storberget er blitt utnevnt til måltidsminister av blant andre Tolga ordfører, Ragnhild Aashaug. (foto: Geir Olav Slåen)

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Bakgrunnen for at omdømmeprosjektet ble satt i gang var at kommunen ønsket noe som kunne løfte kommunen opp og fram innen næringsliv og samfunnsutvikling. Det sier ordfører i Tolga, Ragnhild Aashaug (Sp).

– Vi ville skape noe som kunne gi kommunen en felles indentitet, sier hun.

Ordføreren i Tolga satser på mat og matkultur

MATSATSING: Tolgaordfører Ragnhild Aashaug sier at kommunen satser på mat og kultur. (foto: Geir Olav Slåen)

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Satser på lokalmat

Maten og rammen rundt måltidet er viktig i prosjektet "Tolga dyrker måltidet". I dag har kommunen 10 lokalmatprodusenter som er knyttet til Rørosmat. Hele 20 prosent av jordbrukdsarealet er økologisk dyrket, noe som fører Tolga helt i landstoppen i Norge blant kommunene.

Nå satser Tolga på å fordoble antallet lokalmatforedlere i løpet av en tre års periode. Ordfører Aashaug sier det også skal settes igang vertsskapskurs. Kulturarrangement i kommunen skal utvikles videre innenfor rammene av prosjektet.

Storberget blir måltidsminister

En som skal hjelpe Tolga i satsingen på mat og matkultur er stortingsrepresentant Knut Storberget som også er Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsmann. Med kone fra Tolga og hytte i kommunen er han blitt en ekte "Tolga-ambassadør". Fredag ble han utnevnt til måltidsminister i Tolga.

– Dette er en ære og jeg vil jobbe for å gjøre både maten og matkvaliteten herfra bedre kjent, sier Knut Storberget.

Han bruker Tolga ofte som viktig referanse i politiske debatter og det vil han fortsette med. Her drives det godt og det er flere yngre som også satser på landbruk.

– Prosjektet handler om at folk skal ha det godt, møtes rundt bordet, spise kvalitetsmat og det handler om bosetting, sier Storberget. Jeg vil jobbe nært sammen med ordføreren og delta i endel arrangementer det neste året. Han sier jobben som gjøres i Tolga går rett inn i kjernesaker i norsk landsbrukspolitikk, nemlig ønsket om økt matproduksjon.