Hopp til innhold

Må hente hjem 2000 sauer etter ulveangrep

Bønder i Rendalen fortviler etter at 150-160 sauer er drept av ulv.

Ulvetatt sau i Rendalen

ULVENS HERJINGER: Mellom 150 og 160 sauer er tatt av ulv i Rendalen.

Foto: Statens Naturoppsyn

– Det er en katastrofe for beitenæringa, sier fungerende ordfører i Rendalen Svein Kjetil Bjørnseth.

I fjellet er det ennå mye mat til sau og andre beitedyr, men i frykt for nye ulveangrep har sauebønder i Rendalen i Hedmark blitt pålagt av Mattilsynet å ta ned dyra en måned tidligere enn planlagt.

Fra slutten av juni og frem til nå har ulv tatt mellom 150-160 sauer i områdene Sølendalen og Spekedalen.

Det er gitt tiltales til å felle to ulver og jakta pågår nå. I juli ble det skutt en hannulv i området.

– Vi så ulv i går og har tillatelse til å bruke helikopter for å felle den, sier Erik Ola Helstad, som er fellingsleder i Statens Naturoppsyn.

Spredt over et stort område

Det er en stor jobb som venter bøndene.

– Sauen er spredt over et stort område, sier Bjørnseth som sjøl har storfe på utmarksbeite i samme område.

Rendalen ligger utenfor den såkalte ulvesona, men ulv og andre rovdyr skaper problemer for bøndene.

– En har over flere år hatt for store tap i dette området, sier Jørn Berg, direktør i Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Hedmark.

Vil felle ulv utenom beitesesong

Beitelaget betaler gjetere for å holde tilsyn med sauene, men denne sommeren viser at det ikke er et godt nok tiltak, mener Bjørnseth. Han vil ha felling av ulv utenom beitesesongen.

– Å drive felling i beitesesongen viser seg å være vanskelig. Det må skje om våren mens det ennå er sporsnø, mener Bjørnseth.

Han får støtte fra lederen i Hedmark bonde- og småbrukarlag Erling Aas- Eng.

– Så langt har regjeringens løsning i rovdyrsaker vært å ta ned sauen fra beite, det holder ikke. Skal vi bevare beitenæringen og sikre bruk av norske utmarksressursene trenger vi flere verktøy i verktøykassa, sier Aas-Eng.

Han mener det må satses mer på tidlige uttak av rovdyr i prioriterte beiteområder og bruk av peiling.

Nå vil Bjørnseth samle politikere, beitenæringa og forvaltning til et møte om rovdyrsituasjonen i Rendalen.

Flere saker fra Innlandet