Må betale for andres forurensning

Et firma som drev med impregnering av jernbanesviller for Jernbaneverket, forurenset tomta med kreosot, men gårdbrukeren som leide ut tomta, må betale regninga.

Stolpetomta (eller kreosot-tomta) på den vestsiden av Elverum jernbanestasjon.

Stolpetomta (eller kreosot-tomta) på den vestsiden av Elverum jernbanestasjon.

Foto: Knut Sveen

Gårdbruker Amund Grindalen fra Elverum har tapt i retten igjen.

I tingretten i mars i år Grindalen dømt til å betale Staten 2,3 millioner kroner for opprydding av den såkalte kreosottomta (eller stolpetomta som den også kalles) i Elverum. Kravet kom fra Miljøverndepartementet.

Nå har Eidsivating lagmannsrett kommet til det samme resultatet. I tillegg må gårdbrukeren ut med saksomkostninger.

Eieren har ansvaret

Elverum treimpregnering som festet tomta av Grindalen, forurenset grunnen han eier, med kreosot, og Staten krevde Grindalen betaling for oppryddinga.

Både tingretten og lagmannsretten mener det er klart at det er festeren som har forurenset, men gir likevel eieren ansvaret.

Det var Miljøverndepartementet som krevde at bonde Amund Grindalen skulle betale 2,3 millioner kroner til Staten for opprydding av den gamle industritomta.

Tomta ble brukt til impregnering av jernbanesviller.


Sivilombudmannen

Elverum treimpregnering eksisterer ikke lenger, og selv om Grindalen ikke hadde hatt noe med forurensningen å gjøre, mente departementet at han som grunneier, måtte betale.

Grindalen tok saken til Sivilombudsmannen da Staten bestemte at han måtte rydde opp i forurensning han selv ikke hadde skyld i.

Men Sivilombudsmannen fant ikke grunnlag for å ta saken opp igjen. dermed havnet den i rettssystemet der Grindalen nå har tapt i to instanser.