Stjeler kobber med livet som innsats

Tyveribander stjeler kobber med livet som innsats. I Kongsvinger prøvde tyvene å klippe over en spenningskabel med 22.000 volt  i, med en hagesaks.

Kobbertyver klippet over strømledning med hagesaks

Kobbertyver klippet over strømledningen med hagesaks.

Foto: Bjørn Opsahl, NRK

 

Eidsiva Energi fortviler over innbruddene og tyveriene av kobber.

Ikke bare er tjuvene selv i livsfare, men også folk som ferdes ved anlegg der det er gjort innbrudd og hærverk kommer i fare.

Tyver stjeler kobber fra Eidsiva med livet som innsats.

Den som klippet over strømkablene er, kan ha fått alvorlige brannskader.

Foto: Bjørn Opsahl, NRK

I tillegg fører noen av ødeleggelsene til strømbrudd.

Verdifullt kobber

Årsaken til de livsfarlige tyveri-raidene er at kobber har blitt svært verdifullt. Tyvene er stort sett ute etter kobbertråder og kobbervaiere. 

Eidsiva har opplevd en rekke kobbertyverier og innbrudd den siste tiden. Her er noen få eksempler:

* Kongsvinger 1: Innbrudd i lager. Tyvene har stjålet kobbervaiere fra tromler og kobber i kabler. Kablene er skåret opp for å finne kobbertråd.

Klippet strømkabel med hagesaks

Tyver klippet strømledning med hagesaks.

Tyver klippet strømledning med hagesaks.

Foto: Bjørn Opsahl, NRK

* Kongsvinger 2: Forsøk på å klippe over kabel med 22000 volt strøm i med hagesaks. Gravd opp noen meter med kabelgrøft og klippet opp og stjålet lavspentkabel. Denne lavspentkabelen var heldigvis ute av drift.

* Nord-Odal: Tre innbrudd i en nettstasjon som er ute av drift. En trafo ble demontert og innmaten stjålet. I tillegg innbrudd i en annen nettstasjon i nærheten der spenningen var på.

Farlig for barn

Dette er bare noen av tilfellene Eidsiva melder om. De er spesielt bekymret for at barn og andre skal bli fristet til å gå inn i nettstasjoner der dørene blir stående åpne etter innbrudd.

Alle som tar seg inn på Eidsiva sine anlegg uten tillatelse utsetter seg for en betydelig sikkerhetsrisiko.

Politiet sjekket sykehus

Etter et av innbruddene, ringte politiet rundt til sjukehusene i distriktet, fordi de mente tyvene måtte ha blitt stygt forbrent da de klippet over kablene, men ingen er foreløpig tatt.

Se reportasjen om de livsfarlige tyveriene på Østnytt i kveld, NRK 1 klokka 18.40.