Hopp til innhold

Line skulle bygge på huset - nå er det ubeboelig

EIDSKOG (NRK): Line Gustafsson kan ikke bo i eget hus etter at det ble bygget på. Huset var brannfarlig og hadde alvorlige feil. Likevel godkjente kommunen bygget som ferdig.

Line Gustafsson i Eidskog måtte bygge om huset på nytt, etter at en fagperson utførte dårlig og ulovlig arbeid på huset hennes.

FORTVILET: Line skulle bygge på huset i Eidskog men endte opp med et ubeboelig hjem. I bakgrunnen jobber tømrer Trond Boger som er hyret inn for å ferdigstille jobben etter snekkeren.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Huset til Line Gustafsson er en byggeplass. Plankehauger fyller gangen og stua. Inne er det både mørkt og kaldt fordi el-tilsynet har koblet ut strømmen som var ulovlig lagt opp.

Snekkeren som står ansvarlig for jobben har etterlatt seg et hus med alvorlige feil og mangler.

– Jeg er på en måte hjemløs. Det føles helt håpløst, sier 34-åringen fra Eidskog.

Huset skulle etter planen stå ferdig i mars i fjor. Istedenfor må store deler av arbeidet gjøres på nytt.

Tømreren som har tatt over arbeidet har funnet mugg i nye gulvplater, dårlig og manglende isolering og tak som ikke er tett. El-tilsynet fant brannfarlige feil i det elektriske anlegget.

– Det kan best beskrives som hærverk, sier tømrer Trond Boger, som har jobben med å ferdigstille huset.

Mugg og svart sopp på nylagte gulvplater

MUGG OG SOPP: Funnet på undersiden av nye gulvplater. Dette ble oppdaget av tømreren, som skulle forsterke bjelkelag som var underdimensjonert.

Foto: Trond Boger

Kommunen godkjente bygget

I juni 2018 leier Line en snekker for å bygge en ny etasje i eneboligen i Eidskog. Line er misfornøyd med jobben som gjøres, og får en takstmann til å gå over huset.

Takstmannen påpeker flere avvik, blant annet en vannlekkasje mellom den nye og gamle delen av huset. Bjelkelaget mellom etasjene er underdimensjonert og vinduer og panel er montert skjevt.

Line har i forkant av takstmannens besøk stoppet arbeidet på huset, som ikke er ferdig til avtalt tid.

Etter takstmannens besøk inngår Line og snekkeren en avtale om at han skal rette opp feil som er gjort. Men før han blir ferdig med jobben slår snekkeren seg konkurs. Da har Line betalt over en million kroner for arbeidet.

Dagen før snekkeren slår seg konkurs, godkjenner Eidskog kommune bygget med en ferdigattest. Det vil si en bekreftelse på at byggearbeidet er helt ferdig og at jobben er riktig og lovlig utført.

Det viser seg å ikke stemme.

Brannfare i det elektriske anlegget

Line Gustafsson i Eidskog måtte bygge om deler av huset på nytt etter at en snekker utførte dårlig og ulovlig arbeid i huset hennes.

BYGGEPLASS: Etter at Eidsiva koblet ut strømmen i huset i desember i fjor, har Line bodd hos bekjente.

Foto: Anne Næsheim / NRK

Det avdekkes at det elektriske anlegget i huset er montert av en ufaglært. Eidsiva stenger strømmen umiddelbart etter et tilsyn, og skriver i sin rapport at:

"......installasjonene i tilbygg er utført på en slik måte at det er fare for brann, liv og helse».

Det finnes ingen papirer på at fagfolk har lagt opp strømmen i huset, sjøl om snekkeren har oppgitt flere elektriker-firmaer i tilbudet til Line.

NRK har vært i kontakt med elektriker-firmaene som snekkeren har oppført. De sier at de ikke har jobbet i huset. En sier også at han aldri har hørt om snekkeren.

– System basert på tillit

Ulovlig lagt strøm i enebolig i Eidskog

ULOVLIG ARBEID: Skjøting av ledning, gjemt inne i isolasjon. Benyttet sukkerbiter og teipet dem sammen.

Foto: Trond Boger

Byggesaksbehandler i Eidskog kommune, Sten Hauer, sier at kommunen ikke sjekket arbeidet som var gjort på huset.

Han sier at ferdigattester blir gitt på bakgrunn av opplysninger og dokumentasjon fra den som står som ansvarlig søker for bygget. I dette tilfellet snekkeren, som også hadde ansvaret for å kontrolle jobben som var gjort.

Sten Hauer er byggesaksbehandler i Eidskog kommune.

SAKSBEHANDLER: Sten Hauer i Eidskog sier de må stole på den som gjør jobben i byggesaker.

Foto: Anne Næsheim / NRK

– Det er et system som er basert på tillit, sier Hauer.

Snekkeren hadde opplyst at han ikke var helt ferdig, men Hauer mener det var riktig å gi ferdigattest.

– Mitt inntrykk var at det bare var småting som gjensto og dette skulle snekkeren ferdigstille, sier Hauer.

Snekkeren sier til NRK at han søkte om ferdigattest for å hjelpe Line, slik at hun kunne få gjort om det dyre byggelånet til et rimeligere huslån. Det var hans forslag.

Line bekrefter at det stemmer, men at avtalen var at snekkeren skulle gjøre ferdig jobben. På det tidspunktet var det ikke avdekket at el-anlegget som lå skjult i veggen var brannfarlig og ulovlig oppført. Mugg, sopp og dårlig isolering ble også oppdaget senere.

– Jeg hadde ingen grunn til ikke å stole på han. Jeg kontaktet andre som hadde brukt han, og de var fornøyde. Han virket seriøs, sier Line om snekkeren.

Da snekkeren gikk konkurs kort tid etter, ringte hun selv til kommunen og ba dem trekke ferdigattesten.

– Ikke nok ressurser til å drive kontroll

Fuktskade kjøkkentak

FUKT: Det ble oppdaget fuktskader og fare for fuktskader flere steder i huset. Bildet viser plate i kjøkkentak med mørk ytterkant og oprinnelig farge i midten.

Foto: Trond Boger

Eidskog kommune trakk tilbake ferdigattesten 7. januar i år. Sten Hauer mener kommunen har gjort det de skal.

– Vi skal ikke ut på befaring når det søkes om ferdigattest. Vi må stole på den som gjør og godkjenner jobben, sier Hauer.

Kommunen utførte tilsyn på byggeplassen underveis i arbeidet med huset. Men tilsynet avdekket ikke noe alvorlig.

Plombert sikringsboks

ULOVLIG ARBEID: El-tilsynet stengte strømmen umiddelbart etter sitt tilsyn, fordi de mente jobben som var gjort kunne føre til brann.

Foto: Trond Boger

– Vi kom med noen anmerkninger, men det var ingen kontroll av kvaliteten på arbeidet som ble utført. Vi hadde heller ingen grunn til å tro at arbeidet var av dårlig kvalitet. Vi hadde ingen klager på denne snekkeren fra tidligere, sier Hauer.

Hauser mener likevel det er en svakhet at kommunene ikke lenger har bygningskontroll, og at ansvaret ligger hos den som bygger.

– Jeg skulle ønske vi hadde ressurser til å dra på flere kontroller, men slik er reglene, sier han.

Bygningskontrollen forsvant i 1997. Fra å kontrollere alt arbeide som var gjort, fikk kommunen en rolle som tilsynsmyndighet. Bare 10-20% av alt som bygges blir det ført tilsyn med, ifølge Direktoratet for byggkvalitet.

– Det nåværende systemet gjør det vanskeligere å oppdage dårlig kvalitet på det utførte arbeidet, sier direktør i direktoratet Per-Arne Horne.

Snekkeren beklager

Manglende isolasjon rundt vindu

MANGELFULL ISOLERING: Da veggen ble revet viste det seg at ikke alt var ferdig isolert.

Foto: Trond Boger

Snekkeren sier til NRK at han er lei seg for at huset ikke ble ferdig. Han svarer ikke på hvem som la strømmen, og han mangler dokumetasjon på at jobben er lovlig utført.

Han mener skader som er oppdaget på huset i etterkant, skyldes at han ble utestengt fra jobben i litt over to måneder. Han gjenoptok arbeidet etter utestengelsen og søkte om ferdigattest september, rett før konkursen.

– Takarbeid ved takvindu over trappeoppgangen var ikke helt uført, for takvindu skulle monteres. Og tildekkingen hadde blåst opp da vi kom tilbake. Vi ble utesteng fra bygget fra dato 02.05.18 til dato 24.07.18. Byggherren har ett ansvar for sitt bygg så at ikke bygget blir skadet o.l., da arbeidet er stoppet opp, skriver snekkeren til NRK.

Tømreren som har tatt over arbeidet sier til NRK at mugg og sopp er oppdaget langt unna takvindu og at det er gjort feil også andre steder som på sikt kan gi fuktskader.

Snekkeren mener også at han hadde blitt ferdig med huset om det ikke hadde vært for utestengelsen.

Kan tape over en halv million

Espen Kheradmandi, advokat i Huseiernes Landsforbund

ADVOKAT: Espen Kheradmandi i Huseiernes Landsforbund.

Foto: Moment Studio

Huseiernes Landsforbund mottok i fjor 429 klager på håndverkertjenester.

Advokat Espen Kheradmandi råder huseiere til å gjøre en grundig jobb i forkant av byggesaker.

– Ikke betal på forskudd, sørg for å ha en skriftlig kontrakt og sjekk referanser. Ved konkurser er det dessverre lite man får gjort. Det viktig da er å melde inn sitt krav til boet og sjekke hva forsikringen din eventuelt dekker.

Det som skulle bli husdrømmen har istedenfor blitt et mareritt for huseier Line Gustafsson. Hun har meldt inn et krav på 420.000 kroner i konkursboet, men frykter at kostnaden for å rette opp feil og skader blir større.

– Jeg synes det er galt at jeg som huseier må bære alt av ansvar og kostnader i en slik sak, og at håndverkeren slipper unna, sier Line.