Lillehammer-lege frikjent for overgrep

Eidsivating lagmannsrett har frifunnet en lege ved sykehuset på Lillehammer som har vært tiltalt for å ha utnyttet stillingen sin til å skaffe seg seksuelle tjenester med en kvinnelig pasient.

Lillehammer sykehus

En lege ved sykehuset på Lillehammer er frikjent for overgrep mot en kvinnelig pasient.

Foto: Knut Sveen / NRK

Juryen mener legen blant annet ikke er skyldig i et overgrep som skulle ha skjedd i juni 2007. Kvinna døde seinere samme år.

Legens forsvarer mener frikjennelsen er riktig på grunn av sprikende forklaringer i saken:

– Ja, jeg mener det er en riktig frifinnelse. Etter hvert som jeg har jobbet med denne saken så har jeg sett hvor mangelfullt opplyst den har vært, særlig i forrige runde. Jeg har fått saken mye bredere opplyst i lagmannsretten, sier advokat Victoria Holmen som ikke var forsvarer for legen i tingretten.

Den fornærmde kvinnen døde i 2007. At hun derfor ikke var tilstede i retten, kan ha hatt en viss betydning for saken, sier Holmen:

– Det er klart at det gjør saken bevismessig svakere for påtalemyndighetene når man ikke kan forklare de ulikhetene. Hadde hun vært der så kunne man krysseksaminert henne og fått et fornuftig svar, sier hun.

– Ikke gode nok bevis

Legen ble funnet skyldig i Sør-Gudbrandsdal tingrett i januar i år. Aktor kommenterer frikjennelsen i lagmannsretten slik:

– Påtalemyndigheten mente det var grunnlag for å tiltale legen for seksuelle overgrep og nå registrerer vi at juryen har svart nei på skyldspørsmålet og at de har vurdert saken på en annen måte enn oss. Slik er systemet, sier aktor Bodil Thorp Myhre.

Nå er denne saken endelig avgjort.

– Vi har ikke anledning til å anke over skyldspørsmålet og har heller ikke andre grunnlag for å anke denne dommen.

Brukte privatetterforsker

Advokat Victoria Holmen syntes saken var så dårlig opplyst da hun overtok den at hun leide inn privatetterforsker Ola Thune. Han gjorde en del etterforskningsarbeid for å supplere det politiet allerede hadde gjort i følge Holmen.

Hun mener sprikende forklaringer fra fornærmede var det svakeste punktet i saken.

– Det går på de ulike personene hun påstår å ha fortalt dette til. I en sak som handler om troverdighet skal det ikke så mye avvik og ting som ikke logisk kan forklares til, før det ender med frifinnelse, sier forsvareren.