Hopp til innhold

Ledighetstoppen passert?

Ved utgangen av april var 26 000 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i Innlandet. Dette tilsvarer 13,8 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten har ikke økt siste måned, ifølge NAV.