Her er det så mange kvinner i politikken at de må kvotere inn menn

GRUE (NRK): – Situasjonen i Grue er helt enestående i Norge, sier kvinneforsker.

I Grue er det en enestående politisk situasjon i norsk målestokk. Kvinnene har makta, og det er så stort underskudd av menn at de må kvoteres inn.

ÉN MANN: Inge Lingås (th) er kvotert inn i formannskapet i Grue, der kvinneandelen er på 53%. Ordfører Wenche Huser Sund ytterst til venstre.

Det nye kommunestyret i Grue har en kvinneandel på 53%. På landsbasis er det kun 38% kvinner i kommunestyrene.

Kvinneandelen er så høy i Grue at menn må kvoteres inn i formannskapet. Her er ordfører, varaordfører, tre utvalgsledere og rådmannen kvinne. Mannen Ivar Lingås er kvotert inn, og synes det er bra.

– Det er positivt at kvinneandelen er så høy, sier Lingås.

Den nye ordføreren, Wenche Huser Sund, synes ikke det er rart at kvinnenandelen er høy.

– Her på bygda har mannen gjerne hatt arbeid ute, mens vi kvinner har styrt «AS Hjem», sier Huser Sund, og mener med det at kvinnene er vant til å organisere og styre.

Les også: Nå blir det en kvinne

Enestående i Norge

Ingrid Guldvik ved Høgskolen i Lillehammer har doktorgrad om kjønnsrettferdighet og kvotering i lokalpolitikken.

Forsker Ingrid Guldvik

– Det er helt spesielt at kvinnenandelen i lokalpolitikken er så høy at det må kvoteres inn menn, sier forsker Ingrid Guldvik ved Høgskolen i Lillehammer.

Foto: Stein Schinstad / NRK

– Situasjonen i Grue er nok enestående i Norge, sier Guldvik. Hun viser til at det flere ganger er blitt kvotert inn kvinner i politikken.

Hun mener det ofte har kommet mye reaksjoner og mostand når kvinner er kvotert inn, særlig fra menn.

– Da er det interessant at det ikke kommer reaksjoner når menn blir kvotert inn, sier hun. Dette handler om makt i lokalpolitikken. Tradisjonelt har mange menn hatt makt der, og noen er kanskje av den grunn glade for at menn blir kvotert inn.

Kvinner øverst på alle listene

Til lokalvalget i Grue var det kvinner øverst på alle partilistene.

– Det er sjeldent vi hører om slike saker. 72 prosent av listetoppene i Norge er menn, så det vi hører om i Grue er unikt. Det er blitt en kultur for at kvinner skal delta, og det er viktig. Man må gi kvinnene rom til å prøve seg, slik de har fått til i Grue. Kvinner setter saker på dagsordnen som ikke menn gjør, så en blanding av menn og kvinner i politikken er viktig, sier Guldvik.