Kvinnelige prester mest sjuke

Kvinnelige prester har over dobbelt så mange sjukefraværsdager som sine mannlige kollegaer.

Bibel
Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

De unge og kvinnelige prestene er dobbelt så mye borte som kvinnelige arbeidstakere generelt, og tre ganger så mye som sine mannlige prestekolleger uansett alder. Det viser en ny rapport Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede, Unio, har foretatt blant alle sine medlemsgrupper.

Dårlig personalpolitikk

I dagens utgave av Klassekampen hevdes det at det er personalpolitikken i Den norske kirke som får skylden.

Ledelsen anklages for å ikke gå inn i konflikter, noe som resulterer i at problem-personer blir værende i jobben.

Kapellan i Lunner, Astrid Sætrang Morvik, mener kirken ikke har en kultur for å løse personkonflikter, noe som fører til høyt sykefravær.

- Jeg tror både arbeidsgiver og arbeidstager er for forsiktige med å sette ord på problemene og få de frem i lyset, sier hun.

Si ifra!

Sætrang Morvik har ingen forklaring på det høye sykefraværet blant kvinnelige prester, men tror ikke de behandles dårligere enn mannlige kollegaer.  Hun mener mange konflikter kunne vært løst om problemene ble grepet tak i på et tidligere tidspunkt.

- Mange velger å vente for å se om det kan gå seg til, sier hun.

At prester kommer dårlig ut i Unios undersøkelse, tror Astrid Sætrang Morvik kommer av små arbeidsforhold.

- Det er liten mulighet for å omplassere folk, sier hun.  Derfor er det viktig for arbeidstager å si ifra om problemer i jobben. 

-  Det er viktig å våge å løfte frem problemene tidlig, og si ifra om uholdbare forhold, sier hun