Hopp til innhold

– Straffes for at jeg sa fra om forholdene på sjukehjemmet

I fjor tok hun opp kritikkverdige forhold på Rendalen sjukehjem før hun sluttet i jobben som avdelingsleder. Når hun søkte jobb der igjen nå, fikk hun nei. Sjukepleier Merete Nordhaug mener hun straffes fordi hun gikk mot kommuneledelsen.

Fikk ikke jobb etter kommunekritikk

Merete Nordhaug kritiserte forhold ved Rendalen sjukehjem. Det tror hun gjør at hun nå ikke får jobb der.

Foto: Per Magnussen

– Jeg opplevde i jobbintervjuet at de var skeptiske til å ansette meg igjen fordi jeg hadde sagt fra, sier Merete Nordhaug. – Hele intervjuet dreide seg kun om lojalitet, om å tenke på kommunens omdømme og den slags.

En fersk undersøkelse fra redaktørforeningen viser at halvparten av lærerne, sjukepleierne og politifolk vegrer seg mot å delta i offentlig debatt. Fire av 10 spurte svarer at den administrative ledelsens krav til lojalitet er blitt strengere de siste årene.

– De som sier fra får kanskje ikke jobb igjen, de får kanskje ikke større stillingsprosent, de hindres i videre karriere, sier leder i Norsk Sjukepleierforbund i Hedmark, Bente Aaland.

Tror hun vil bli sett på som en bråkmaker

Nye stillinger Rendalen sjukehjem

Stillingsutlysningen.

Foto: Per Magnussen

På kjøkkenbordet hjemme i Øvre Rendal ligger stillingsutlysningen fra kommunen. «Sjukepleier til Rendalen sjukehjem». Hun er mer enn kompetent til jobben. Men fikk den ikke.

I dag jobber sjukepleieren i eldreomsorgen i nabokommunen Stor-Elvdal. Hun har varslet sine sjefer om at hun tar opp denne saken. Hun vet at hun kanskje må betale enda mer enn hun allerede har gjort. Hun bor i en liten kommune, og regner med at noen vil se på henne som en bråkmaker.

Hvis jeg må velge mellom lojalitet overfor pasientene eller lojalitet overfor kommuneledelsen, så velger jeg pasientene.

Merete Nordhaug, sjukepleier.

– Er du en kranglefant?

– Jeg er kanskje det, smiler Nordhaug: – Nei, jeg er ikke det, sier hun. – Jeg har bare tatt opp forhold jeg har plikt til å ta opp. Det ville jeg ha gjort om igjen. Det sa jeg på jobbintervjuet også, at hvis jeg må velge mellom lojalitet overfor pasientene eller lojalitet overfor kommuneledelsen, så velger jeg pasientene.

– Og det likte de ikke?

– Nei.

Våren 2013

Våren 2013 jobbet Merete Nordhaug som avdelingsleder på Rendalen sjukehjem.

– Jeg opplevde at det var lav bemanning og at det var situasjoner som gikk ut over pasientsikkerheten, sier hun i dag.

Fikk ikke jobb etter kommunekritikk

Merete Nordhaug bor i Rendalen, men jobber i nabokommunen nå.

Foto: Per Magnussen

Det var turbulente forhold på sjukehjemmet den våren og sommeren. Fylkeslegen fikk flere enkeltklager, pårørende sendte en fellesklage, og i september sendte 16 ansatte ved sjukehjemmet et brev om forholdene til rådmannen i kommunen og til fylkeslegen. Merete Nordhaug var med på dette.

Da hadde hun lenge ønsket å slutte som avdelingsleder og gå tilbake som vanlig sjukepleier, men ble overtalt til å fortsette. I september sluttet hun likevel.

– Å sitte som mellomleder og oppleve at folk kommer inn på kontoret ditt og omtrent gråter før de går hjem, det gjør noe med arbeidshverdagen, sier hun i dag.

For lite folk, avdelinger uten tilsyn, avvik som ikke ble fulgt opp, feilmedisinering. Det som ble tatt opp på Rendalen sjukehjem er kjent fra mange kommuner i landet.

– Jeg tok opp dette muntlig og skriftlig med min leder lenge før de ansatte skrev til rådmann og fylkeslege, men ingenting skjedde, sier Merete Nordhaug.

– Vi følte ikke at vi ble tatt på alvor.

Vinter 2013/2014

I januar var Fylkeslegen i Hedmark i Rendalen for å se om det var grunnlag for å gjennomføre et fullstendig tilsyn.

– Brevet fra de ansatte tar opp relevante spørsmål, sier fylkeslege Trond Lutnæs. – Det er klare forbedringsmuligheter i Rendalen. Vi vil følge med på eldreomsorgen i kommunen.

De som sier fra får kanskje ikke jobb igjen, de får kanskje ikke større stillingsprosent, eller de hindres i videre karierre.

Bente Aaland, leder i Norsk Sjukepleierforbund i Hedmark

Ikke mange måneder etter at hun sluttet, søker så Merete Nordhaug likevel jobb på sin gamle arbeidsplass. Det er langt å kjøre til nabokommunen hver dag. Og hun føler at forholdene har blitt bedre på Rendalen sjukehjem. Det er flere stillinger der nå. Hun er kvalifisert. Hun er sjukepleier, har lang erfaring fra både demensomsorg og geriatrisk avdeling på sjukehus, og hun har videreutdanning i eldreomsorg.

Men nå får hun ikke jobben.

– Jeg blir jo sint, jeg blir frustrert, sier Merete Nordhaug. – Jeg har jo kompetanse, jeg har noe å bidra med, understreker hun.

Men i jobbintervjuet er ikke kommunens personalsjef og virksomhetsleder interessert i det. – De sa at det ikke var tvil om at jeg var kvalifisert, sier Merete.

Men det var ikke viktigst.

– Hele intervjuet dreide seg om lojalitet, om jeg hadde vært med på brevene, og om hvorfor vi hadde gjort som vi gjorde.

Kommunen vil ikke kommentere

NRK har bedt Rendalen kommune kommentere saken. Den muligheten har kommunen avslått.

«Jeg kommenterer ikke enkeltsaker», skriver rådmann Anne Lise Trøen i en e-post.

«Men jeg er selvfølgelig enig at ansatte sier ifra og tar opp forhold i kommunen som kan være kritikkverdig for pasienter, og brukere» skriver rådmannen.

– De som tar opp ting, de som føler dette som en plikt, utsettes gjerne for represalier og sanksjoner, sier leder i Norsk sjukepleierforbund i Hedmark, Bente Aaland.

Mener sjukepleiere utsettes for represalier

Leder i NSF Hedmark, Bente Aaland.

Hun mener offentlig ansatte blir truet til taushet av lederne sine.

– Hvordan kan du vite at Nordhaug ikke er en kranglefant og bråkmaker og ikke kan samarbeide?

– Det vet jeg for så vidt ikke. Men jeg kjenner sakene som Merete Nordhaug og mange av hennes kolleger tok opp i Rendalen. Det er saker vi vet bør tas opp, og som sjukepleiere har en forpliktelse til å ta opp, både i forhold til lovverket og i forhold til faglige, etiske retningslinjer. Det som nå skjer med Merete Nordhaug kan skremme andre sjukepleiere fra å ta opp forhold de bør ta opp, sier sjukepleierlederen.