Krise på psykiatrisenter

Distriktspsykiatrisk senter på Gjøvik står uten fast ansatt spesialist innen psykiatri etter at avdelingsoverlegen har sagt opp stillingen.

 

Avdelingsoverlege Elisabeth Tjora sier til Oppland Arbeiderblad hun slutter i protest mot den nye ledelsenstrukturen. Hun mener det er vanskelig å nå fram til ledelsen på grunn av for mange mellomledd.

- Jeg føler meg helt ferdig med Sykehuset Innlandet. Det er ikke rekruttert nye spesialister innen psykiatri. Jeg er den eneste fast ansatte. Det blir for tungt, sier Tjora til Oppland Arbeiderblad.

I mai sendte hun et bekymringsbrev til Helsetilsynet i Oppland. Hun mener at tilbudet står i fare, og skriver at mange fagfolk har sluttet og at flere vurder å si opp.

I følge Tjora mangler senteret nå blant annet fire spesialister innen psykiatri og to psykologspesialister.