Kreftpasient behandles på fem sykehus

En kreftpasient ble sendt mellom fem sykehus for ulike undersøkelser. – Dette er uholdbart, mener leder i Norges Kvinne- og familieforbund.

Sykehuset i Gjøvik

En kreftpasient, som har sykehuset på Gjøvik (bildet) som sitt lokale sykehus, behandles på fem forskjellige sykehus.

Foto: Jorun Vang

Norges Kvinne- og familieforbund krever at det blir slutt på det de kaller «pakkepostsending av pasienter» – at pasienter blir sendt fra sykehus til sykehus.

Nå har forbundet sendt brev til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen der de ber statsråden rydde opp og avklare situasjonen.

Bakgrunnen for henvendelsen til helseministeren er to ulike saker med belastninger for pasienter og pårørende.

LES: 5000 døde av pasientskader i fjor

LES: Pasienter overlates til seg selv

En pasient – fem sykehus

Det ene tilfellet gjelder en mann med kreft og spredning. Mannens lokale sykehus på Gjøvik, men mannen blir behandlet på til sammen fem sykehus: Gjøvik, Rikshospitalet, Radiumhospitalet, sykehuset på Hamar og Ullevål sykehus.

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Årsaken er at de ulike sykehusene har sine spesialfelt. Kontroller for de ulike typer skjer på de ulike sykehusene.

– Det sier seg selv at det her blir mange behandlere og pleiepersonell å forholde seg til. Dette er selvsagt en stor belastning i tillegg til jobben med å holde orden på hvilken kontroll, når og hvor, sier leder i forbundet, Elisabeth Rusdal.

– Uholdbart

Den andre pasienten som hun nevner som eksempel er et barn på 1 år. Barnet ramlet og skadet armen og dro til legevakta ved Bærum sykehus.

Etter mye venting og utredning blir det konstatert brudd i armen. Foreldrene får beskjed om at de må dra til sykehuset i Drammen for å gipse armen.

– Dette kan ikke gjøres ved legevakta ei heller sykehuset der legevakta er lokalisert. Totalt gikk det ni timer før barnet var ferdig behandlet. Slik kan vi ikke ha det, sier Rusdal.

I et brev til helseministeren ber forbundet statsråden se på og komme med forslag til tiltak for kan bedre på denne type sending av pasienter.

– Skillene mellom hvor behandling skal skje kan ikke være så skarpe. Det kan da ikke være nødvendig at et sykehus skal bruke ni timer før barnet er behandlet. Ei heller kan vi ha det slik at en pasient skal måtte forholde seg til fem ulike sykehus for behandling av sin kreft. Vi venter at statsråden vil se på dette raskt slik at denne «pakkepostsendingen» av pasienter kan opphøre, sier Rusdal.