Koronaregler stopper Tonje fra å jobbe

SØNDRE LAND (NRK): Arbeidstrening i en barnehage hjalp Tonje med å mestre hverdagen. Nå er barnehagen åpnet igjen, men hun får ikke jobbe. Myndighetene er uenige om hvem som har løsningen.

Tonje Maria Lundborg

HIT, MEN IKKE LENGER: Barna er tilbake i barnehagen i Søndre Land, men Tonje får ikke komme inn.

Foto: Elin Fossum / NRK

Etter flere år i isolasjon på grunn av angst var Tonje Maria Lundborg (26) godt i gang med å komme seg ut i livet igjen.

– Jeg elsker jobben i barnehagen. Her kan jeg bruke meg sjøl og jeg har noe fast og trygt å gå til hver eneste dag.

Nå er barnehagen åpen igjen, men Tonje kommer ikke inn. For mens samfunnet åpnes mer og mer er det noen grupper som står igjen. Myndighetenes krav til smittebegrensning stopper tiltak som arbeidstrening og utplassering gjennom Nav.

– Nå sitter jeg hjemme i sofaen fra morgen til kveld, jeg føler at ting begynner å skli ut. Det betyr veldig mye for meg å få komme i gang igjen, sier Tonje.

Anette Myrstuen Rognerud og Tonje Maria Lundborg

VIL JOBBE: Både Tonje og Anette hadde håp om å komme seg ut i arbeidslivet. Nå har de vært isolert i snart åtte uker og er redde for at det de har bygd opp av selvtillit og trygghet kan bli borte.

Foto: Elin Fossum / NRK

– Sangkor kan møtes, men ikke de mest sårbare

Antall uføretrygdede mellom 25 og 29 år har de siste åra økt kraftig. Fra 2010 til 2019 er økningen hele 177 prosent, det viser tall fra Nav. Tonje ønsker ikke å bli en del av denne statistikken. Søndre Land er en av kommunene i landet der utfordringene er størst.

Rolf Rønning

HASTER: Rolf Rønning, professor i sosialpolitikk ved Høgskolen i Innlandet, mener at smitteverntiltakene er for ødeleggende for svake og sårbare grupper.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

– Sangkor kan møtes, men disse ungdommene blir sittende alene hjemme. De blir i dårligere form, hver dag. Nå må vi få en løsning på dette, ellers kan det være for seint, sier professor Rolf Rønning.

Han har jobba som fagperson for Søndre Land kommune i tre år og mener at mange års satsing der har gitt resultater.

– Det er ganske enkelt å sette i gang smitteverntiltak som gjør at de unge kan komme i gang igjen, men myndighetene har vært veldig restriktive for å åpne opp for disse gruppene, mener han.

Han hevder at sårbare grupper som har vært i tiltak ser ut til å komme bakerst i køen når samfunnet gjenåpnes.

– De som er lavest på rangstigen blir raskets glemt.

Minister: Ber Nav om å finne løsning

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen sier til NRK at det er viktig at unge får hjelp til å komme ut i arbeidslivet så raskt som mulig. Han utfordrer Nav til å bruke skjønn som samtidig overholder smitteverntiltakene og sier at Nav kan finne praktiske løsninger.

Erna Solbergs andre regjering med nye statsråder.

BRUKE SKJØNN: Torbjørn Røe Isaksen sier at Nav har blitt bedt om å bruke handlingsrommet sitt og utvise skjønn i tilfeller det er forenlig med smitteverntiltakene.

Foto: Lise Åserud / NPK

– Dersom man på den enkelte arbeidsplassen kan overholde smittevernreglene, håper jeg flest mulig arbeidsgivere ser verdien i å la denne gruppen fortsette å jobbe videre, sier Røe Isaksen.

– Har alternativ aktivitet

Anders Ottesen Eng er avdelingsdirektør i Nav Tiltak Innlandet. Han sier at han forstår at Tonje og de andre er i en vanskelig situasjon, men at Nav legger vekt på myndighetenes smittevernregler og at praktiske løsninger må finnes i hver enkelt sak.

Anders Ottesen Eng

ALTERNATIV: Anders Ottesen Eng i Nav sier det ikke er ønskelig at utsatte grupper blir satt på vent, men at de prøver å lage alternativ aktivitet.

– Vi har jobbet hardt med våre tiltaksarrangører, for at de skal kunne bidra til å fylle hverdagen til deltagerne med alternativ aktivitet slik at ingen skal sitte helt i ro uten et tilbud. Og så håper vi at ting slippes opp ganske snart, sier Eng.

Trengte hjelp

Tonje har fått hjelp gjennom FROG, et program i selvutvikling og selvledelse for unge voksne som står utenfor jobb eller skole. Dette drives av Nav, Søndre Land kommune og vekstbedriften Sølve AS.

– Etter år med mobbing og dårlig selvtillit sluttet jeg på videregående skole. FROG-kurset hjalp meg med å bli selvsikker og sterk og en trygg voksen. Uten det hadde jeg ikke stått her nå, sier hun.

Midt under samtalen ringer telefonen, det er barnehagen som spør om Tonje kan vikariere ei uke i sommer.

– Jeg blir bare så glad når jeg får lov til å jobbe, sier hun.

Leder i Hov barnehage, Linn Kirsebom, sier at barnehagen har hatt mange unge voksne i arbeidstrening og de har gode erfaringer med det. Nå håper hun at Tonje snart er tilbake.

– Tonje har vært en kjemperessurs for barnehagen, og både barn og voksne savner henne, sier Kirsebom.

Anette Myrstuen Rognerud

SAVN: Anette drømmer om å jobbe som barne- og ungdomsarbeider. Nå savner hun praksisplassen i Grettegutua barnehage.

Foto: Elin Fossum / NRK

Anette Myrstuen Rognerud er i samme situasjon som Tonje. Hun har også vært inn og ut av tiltak i Nav. Nå var hun inne i noe som fungerte for henne, gjennom arbeid i en barnehage.

– FROG har hjulpet meg med å tro på at jeg skal klare å få et godt og meningsfullt liv. Nå er jeg redd for at jeg skal falle tilbake i gamle spor, at angsten skal komme tilbake, sier Anette.

Begge har tilbud om digital oppfølging, men sier at det er å komme ut i jobb igjen som er viktigst for dem.

– Kan torpedere framtida deres

Søndre Land kommune etablerte i 2017 prosjektet Folkehelse Søndre Land 2025. Der er den høye andelen av unge uføretrygdede ett av de viktigste satsingene.

Rådmannen i kommunen er nå fortvilet over at alle tiltak blant de aller mest sårbare nå settes på vent.

– Vi opplevde at vi begynte å få til ting. Helseministeren snakker om at korona er en periode i livet. For disse ungdommene kan dette være det som torpederte framtidsmulighetene deres, sier rådmann i Søndre Land, Arne Skogsbakken.

Ett av stedene ungdommene kan få arbeidstrening og hjelp er kompetansesenteret Sølve AS.

Rita Sandnes, daglig leder Sølve AS

DÅRLIGERE NÅ ENN FØR: Rita Sandnes, daglig leder i Sølve AS, sier at noen av brukerne deres er i dårligere psykisk form nå enn før koronatiltakene ble satt inn.

Foto: Elin Fossum / NRK

– Nå som samfunnet åpnes opp igjen og flere uttrykker glede over å få sin hverdag tilbake er det ekstra sårt for dem som har opplevd utenforskap å bli stående på vent, sier Rita Sandnes, daglig leder i Sølve AS.

Hun håper nå at myndighetene legger til rette for at også denne gruppa kan få tilbake en hverdag som bringer dem nærmere en ordinær jobb, da dette er deres store ønske.

– Flere og flere kommer i gang igjen, hvorfor gjør ikke de det, spør Sandnes.