Kjørte videre etter utforkjøring

Kontrollørene i Statens vegvesen fikk nok å gjøre under kontrollen på Magnermoen. En semitrailer hadde store skader etter en utforkjøring, sjåføren fortsatte likevel kjøreturen.

Lastebil stoppet under kontroll

SKADET: Ramma på denne semitraileren var tvers av og akslingene var løse.

Foto: Statens vegvesen

214 tunge kjøretøy ble vinket inn under Statens vegvesen sin utekontroll ved Magnermoen. 31 kjøretøy fikk bruksforbud og 12 førere ble anmeldt.

Kjørte videre

En semitrailer som ble stoppet i kontrollen hadde tidligere kjørt av veien, men sjåføren valgte å kjøre videre etter uhellet. Kjøretøyet hadde store skader, ramma var tvers av og akslingene var løse. Føreren er anmeldt for å ha ført et vogntog der kjøretøyet var i en meget farlig tilstand.

En fører kjørte et vogntog uten å ha førerkort på vogntog. I tillegg hadde sjåføren brudd på kjøre- og hviletidene.

– Resterende av anmeldelsene var for grove overtredelser av kjøre- og hviletid bestemmelsene, og brudd på yrkestransport forskriften, sier Geir Thomas Finstad, fagleder i utekontroll Hedmark.

Kontrollen ble utført fra den 28. august til og med den 30. august på Magnormoen i Hedmark.

– Kjøretøy som er i dårlig forfatning er en direkte trussel mot trafikksikkerheten. Det samme må sies om å kjøre vogntog med en fører som har for lite hvile. Det er greit å få luke ut førere og kjøretøy som er en risiko for trafikksikkerheten ut av trafikken, sier Finstad.