Hopp til innhold

Vil ha 110 km/t på E6 nord for Oslo

Det bør være lov å kjøre i 110 km/t på E6 også nord for Oslo. Det krever Hedmark og Akershus Frp. -Vegen er jo bygd for det, sier Tor Andre Johnsen i Hedmark Frp.

Kjemper for 110 km/t på E6

Tor Andre Johnsen Hedmark Frp vil ha 110 km/t på nye E6.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Nye E6 er jo bygd for at man skal kunne kjøre i 120 km/t. Da må også E6 nord for Oslo kunne være med på prøveprosjektet med 110 km/t, sier stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen.

Hedmark og Oppland Frp har skrevet brev til samferdselsministeren der de ber om at også E6 nord for Oslo til Kolomoen får være med på prøveprosjekt med 110-grense. En ordning som skal prøves på E18 i Vestfold, Telemark og Buskerud og etterhvert også E6 gjennom Østfold.

LES OGSÅ: Snart 110 gjennom Østfold

Viktig for jevn flyt i trafikken

Tor Andre Johnsen mener at når det blir mulig å kjøre i 110 km/t på E6 sør for Oslo, bør det også være det nord for Oslo. Spesielt når det nå bygges en splitter ny fire-felts veg med midtdeler som er dimensjonert til at man skal kunne ha ei fartsgrense på 120 km/t.

E6 Hedmark

Nye E6 langs Mjøsa er dimensjonert til at man skal kunne ha 120 km/t-grense.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Det er viktig for å få en jevn flyt i trafikken. Og så er det viktig for å få en forståelse og respekt for fartsgrensene. For vi ser jo at mange bilister kjører i 110 km/t i dag, sier Johnsen.

Han viser til både Sverige og Danmark der det er vanlig med både 110 km/t og 120 km/t.

Hadde det ikke vært en fordel å vente til man har høsta erfaringer fra Østfold, Vestfold, Telemark og Buskerud?

– Nei, vi vil være med på det prøveprosjektet. Se på Sverige, det er ikke flere dødsulykker i Sverige enn i Norge, sier Johnsen.

Advarer mot 110-grense

Trygg Trafikk i Hedmark advarer mot å ivre for å høyne fartsgrensa på E6 før erfaringer fra prøveprosjektene er høsta.

Marianne Mittet Solbraa

Marianne Mittet Solbraa advarer mot å øke hastigheten på E6.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Jeg er skuffa over at et regjeringsparti vil bruke krefter på å få økt hastighet. Jeg opplever at de har det veldig travelt nå, sier Marianne Mittet Solbraa i Trygg trafikk Hedmark.

Hun viser til at en økning av fartsgrensa med 10 prosent fører til en statistisk økning på 40 prosent i skadeomfang.

– Vår målsetting er å få ned ulykkene. Jeg tror den vanlige mann i gata synes 100 km/t i grei fart. Jeg er redd de som er glad i å kjøre fort vil øke hastigheten enda mer hvis det blir lov til å kjøre i 110 km/t. , sier Mittet Solbraa.

Tor Andre Johnsen er ikke overraska over skepsisen til Trygg Trafikk, og mener det er deres mandat å gå imot justeringer av hastigheten.

– Hvis vi skulle øke hastigheten på en smal svingete to-feltsveg så hadde jeg skjønt skepsisen, sier han.

Teknisk ingen hindring

Prosjektleder for nye E6 nord for Oslo, Taale Stensby i Statens vegvesen, sier det rent teknisk ikke er noe i vegen for at hastigheten kan økes til 110 km/t. Likevel mener han det kan være lurt å vente.

– Det er fornuftig å vente med innføring av 110 til vi har erfaringer fra Østfold, Vestfold og Buskerud, sier han.