Hopp til innhold

Kirkestrid er ingen søndagsskole

Her tar kirkeverge i Våler, Marit Kilen, det første, symbolske spadestikket på den nye kirketomta. Kirkestriden i Våler har preget bygda siden den tragiske kirkebrannen i mai 2009. Mange er lei og utslitte.

Her tar kirkeverge i Våler, Marit Kilen, det første, symbolske spadestikket på den nye kirketomta.

– Nå må vi bli venner og samle bygda igjen, sier ordfører Kjell Konterud (A).

– Vi må forenes og se framover. Jeg tror dugnad blir kjempeviktig for å samles igjen, sier kirkeverge Marit Kilen.

Arbeiderpartiet har rent flertall i Våler kommunestyre med 10 mot ni, men i gruppa var det flertall for ny kirke på ny tomt.

De ble stilt fritt, og denne uka ble det derfor flertall i kommunestyret (13-6) for å bevilge 22 millioner kroner til opparbeidelse av den nye kirketomta.

Et flertall i Våler kommunestyre (13-6) har vedtatt å bevilge 22 millioner kroner til opparbeidelse av ny kirketomt.

Kommunestyre-ja til den nye kirketomta

– Må samle bygda

Ordfører Kjell Konterud, som tilhørte mindretallet, er tankefull. Han tenker på alt kommunen trenger penger til, og at 22 millioner kroner som nå er bevilget, og kanskje noen millioner til, kunne ha vært brukt til andre ting.

– Men det viktigste nå er at det er blitt et vedtak, og så får vi håpe at vi klarer å bli venner og samle bygda igjen. Det er en forutsetning at det er åpenhet, og at folk er villige til å strekke ut hånda og kommunisere på en god måte.

– Her har det vært uenighet, og at folk har forskjellig mening, det må en respektere. Kommunestyret har sagt sitt, og så er det detaljprosjektet som avgjør videre framdrift.

Kjell Konterud, ordfører i Våler

Ordfører Kjell Konterud: Kirkestriden har også positive sider: større engasjement.

– Synes du det påligger deg et særlig ansvar for å samle bygda igjen?

– Det påligger meg, alle andre politikere, og alle som bor i Våler. Vi vil jo alle det beste for Våler. Her må alle ta ansvar, men ordføreren har et ekstra ansvar.

Konterud ser også positive sider ved kirkestriden.

– Den har økt engasjementet, og kanskje øker det samfunnsinnsatsen hos den enkelte, både i forhold til frivillighet og engasjement framover.

Virket så enkelt

Selv om den nye tomta ligger bare 60-70 meter unna der den gamle kirka sto, har saken splittet bygda. Nå skal sårene leges. Det vil ta sin tid.

Tre dager etter det endelig kirkevedtaket, traff vi folk i Våler som fortsatt ikke ville snakke om saken og var redde for å si hva de mener.

Arne Aasen og Geir A. Riverud, Våler

Arne Aasen plukker opp gravlykter og lysstumper, mens Geir A. Rivenes lufter hunden på kirkegården i Våler. De holder meningene sine for seg sjøl, men 'ja, det er en vanskelig saK'.

Foto: Knut Sveen / NRK

Kirkebrannen 9. mai 2009 har satt dype spor etter seg. Den første tida så det ganske enkelt ut. Det skulle bygges ny kirke på den gamle tomta for forsikringspengene.

Men da det viste seg vanskelig, for ikke å si umulig, å bygge ny kirke på branntomta, spesielt av hensyn til gravstedene rundt, begynte striden for fullt.

Bygdefolk, særlig eldre, som hadde sett for seg en kopi av den over 200 år gamle kirka på den gamle tomta, samlet seg i kampen mot ny kirke på ny tomt.

Ingen søndagsskole

Ordfører Kjell Konterud og kirkeverge Marit Kilen er gamle partikamerater. Han har vært ordfører i ni år. Hun har ledet kommunepartiet i flere år.

De har vært motstandere i kirkesaken, og det har ikke vært noen søndagsskole. Kilen satset på politikken, men ga seg, og betaler ikke partikontingent lenger.

Kirkevergen er selvfølgelig fornøyd med vedtaket som gikk hennes og Fellesrådets vei. Blomster og kake på spiserommet i menighetshuset vitner om en liten feiring. Og det må være lov tre og et halv år etter kirkebrannen.

Stemningen på ordførerkontoret er mer avdempet.

Vi merker det på stemningen i korridorene, uten at noe sies direkte og veldig høyt; folk har fått nok og ikke orker nye kirke-slag. I kantina er stemningen rundt bordene munter når ordføreren setter seg ned med mat og kaffe. Ingen bruker etternavn på Kjell.

Det første spadetaket

Marit KIlen, kirkeverge i Våler

Kirkeverge Marit Kilen tar det første spadestikket på den nye kirketomta.

Foto: Knut Sveen / NRK

NRK inviterte Konterud og Kilen til å ta det første symbolske spadetaket på den nye kirketomta sammen. Men Konterud syntes det var litt tidlig, litt for nært vedtaket sist mandag.

– Og så blir det kanskje å blande seg inn i det som ligger under de kirkelige organer, og da det er naturlig at lederen i kirkelig fellesråd eller kirkevergen gjør det.

Det gjelder å trå varsomt.

Men selv om kirkeverge Marit Kilen var litt betenkt over mulige negative reaksjoner, ble hun med på den nye tomta og tok noen spadestikk i den stivfrosne jord i fint høstvær.

Like fint vær som da den gamle kirka ble påtent av kirkebrennere, og tatt av flammene som sendte varmebølger over Våler sentrum en vakker vårmorgen i mai 2009.

Ikke tid til omkamp

Marit Milen har vært kirkeverge i Våler i 40 prosent stilling siden 1. september. Før det var hun aktiv i politikken i kommunen hvor hun også har jobbet. Hun kjenner kirke-saken ut og inn, og skjønner de som ville ha ny kirke på den gamle tomta.

Marit Kilen, kirkeverge

Modellen av den nye kirke står i menighetshuset.

– Ja, det har jeg full forståelse for. Det er forskjellige meninger, og det kommer det sikkert til å være i lang tid framover. Det respekterer jeg, og det er kanskje bra, også. For det er viktig at vi ser saker på forskjellige måter.

– Hvordan er stemningen i Våler nå?

– Jeg har ikke pratet med så mange etter vedtaket, så det vet jeg faktisk ikke. Men de som har lyst, kan godt komme til meg på kirkekontoret og få informasjon om det som skal skje framover.

Forutsetningen for utløsing av forsikringssummen på 39 millioner, er at den nye kirka står ferdig fem år etter brannen, altså våren 2014.

Våler-folket har verken råd eller tid til omkamp for å holde tidsfristen. Og en ting har det aldri vært uenighet om: det skal bygges ny kirke.

Kjell Konterud, ordfører i Våler

Ordfører Kjell Konterud: – Vi må bli venner igjen.

Foto: Knut Sveen / NRK