Kan få nytt nei til storgårdskjøp

Brøttum Almenning kan få et nytt nei til konsesjon på storgården Gammelstu Stai i Stor-Elvdal. Almenninga betalte 80 millioner for gården. Politikerne sa nei til konsesjon. Brøttum Almenning klaget, men rådmannen foreslår at klagen avvises.