Kamp om å få flyktninger

Det er nå så få flyktninger at det er konkurranse mellom kommunene om å bosette dem. I Ringebu har de investert fem millioner kroner i et nytt bygg, men frykter de ikke får så mange flyktninger de vil ha. Situasjonen er snudd opp-ned siden flyktningstrømmen for nøyaktig ett år siden.

Det er i ferd med å bli konkurranse om å få bosette flyktninger i kommune-Norge. Flere steder er det investert mye penger på boliger og ansatte som det kan vise seg å ikke være behov for. Ringebu er ett tilfelle.