Her skifter vannet farge

Et spesielt fenomen farger Norges største innsjø grønn. – Omfanget har vært mye større enn ved en normal sommer, sier forsker.

Elva Skjøli i Skjåk

FARGESKILLE: Forskjellen mellom det kalde brevannet og det noe varmere vannet i elven ses tydelig der elven Skjøli og Ottaelva møtes i Skjåk.

Foto: Lise Røthe Høgvold / privat

– Det var helt magisk, forteller Lise Røthe Høgvold.

Forrige uke la hun merke til et tydelig fargeskille i elven Skjøli i Skjåk da hun kjørte forbi. På den ene siden av elven var vannet hvitt, på den andre grønnaktig.

– Det var veldig spektakulært, forteller hun.

Kaldt brevann møter varmtvann

– Det er varmen som er årsaken, forteller seniorforsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Anne Lyche Solheim.

Sommerens høye temperaturer har ført til økt isbresmelting i fjellheimen. Brevannet som smelter drar med seg partikler fra berggrunnen ut i elvene og fører til det spesielle synet.

Fargeforskjell på Otta

SYNLIG: Også ved Otta er fenomenet tydelig.

Foto: Even Lusæter / NRK

– Fargen er det lysbrytninger i brepartiklene som forårsaker. De gir en blågrønn farge, forklarer Lyche Solheim.

anne lyche solheim

IKKE ALGER: Lyche Solheim sier at fargen ikke skyldes algevekst.

Foto: NIVA

Fenomenet er det samme som turgåere over Besseggen kan observere fra eggen opp mot toppen. Innsjøen Gjende er grønn fordi den får tilsig fra isbreer, mens vannet i Bessvatnet på den andre siden av ryggen er blått fordi det kun får tilsig fra andre elver.

Besseggen

KARAKTERISTISK: Gjende og Bessvatnet er blant de mest fotovennlige stedene på turen over Besseggen.

Foto: Arve Danielsen

Unaturlig omfang

– Vi har sett skillet veldig godt, forteller Monica Brubakken på Lillehammer.

Hun har utsikt over Mjøsa fra huset sitt og har fulgt nøye med på fargene i vannet de siste ukene. Flere ganger har fargespillet endret seg, forteller hun.

– Det er rart å se på. Vi ser det tydelig på dagtid og på ettermiddagen når solen skinner, forteller Brubakken.

Til tross for at fenomenet ikke er unormalt i elver nær isbreer, er det ikke vanlig at fargeforskjellene kan ses så langt sør som på Lillehammer.

– Omfanget har vært mye større enn ved en normal sommer. Det er ikke vanlig på denne tiden av året, sier Lyche Solheim.

Lågen
Foto: Monica Brubakken / privat