Hopp til innhold

Innstiller på biogassanlegg

Trysil kommune bør bygge et biogassanlegg til 22 millioner kroner for å håndtere slamavfall fra renseanlegget. Det innstiller kommunedirektøren på. Kommunen har hatt dispensasjon for å deponere slam, men den gikk ut ved nyttår.