Innsjø synker

Vannstanden i Harasjøen i Stange har sunket 30 centimeter de siste ti åra.

Grunnen er trolig at store steiner er fjernet ved utløpet til Fosselva.

Nå frykter Rune Skjønsberg i Harasjøen hytteeierforening at lav vannstand kan føre til båtulykker:

Hytteeierne ønsker nå å sette på plass igjen steiner ved utløpet til Fosselva, men har foreløpig ikke fått lov av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Bekymrede hytteeiere

Eierne av de rundt 150 hyttene rundt innlandssjøen er bekymret for bare på noen år har vannstanden i Harasjøen blitt mye lavere enn det den var før.

Nå vil hytteeierforeningen sette på plass igjen steinene ved utløpet til Fosselva og på den måten få opp igjen vannstanden i Harasjøen.

Men en søknad om tillatelse er ikke blitt godkjent av Norges vassdrag og energidirektorat. De vil først ha utredet konsekvensene av å heve vannstanden. Hytteeierne frykter at det vil koste mye tid og penger.