Hopp til innhold

Ingen tar ansvar for forurensning

For tre år siden ble det oppdaget alvorlig forurensning på tomta til den nedlagte Toten Cellulose. Alt renner ut i Hunnselva.

Tomta til den nedlagte Toten Cellulose
Foto: Dag Kessel / NRK

Den gamle bedriften Toten Cellulose, med røtter tilbake til 1800-tallet, ble nedlagt i 1981. I 1983 overtok Gjøvik Næringssenter området, og eide dette fram til 2000. I dette selskapet var kommunen hovedeier. Etter flere eierskifter kjøpte Karosseriforum tomta og bygningene i 2005.

I 2006 kom det store sjokket, da det ble oppdaget omfattende forurensing.

Etter det har kommunen og grunneierne kranglet om hvem som skal betale for opprydningen.

- Kommunen har moralsk ansvar

Naturvernforbundet i Gjøvik mener kommunen har et moralsk ansvar for å bidra til å løse saken. Det sier leder i forbundet i Gjøvik, Toten og Land, Bjørn Frøsaker.

Bjørn Frøsaker

Leder i Naturvernforbundet i Gjøvik, Toten og Land, Bjørn Frøsaker, mener kommunen har et moralsk ansvar for å rydde opp i forurensninga.

Foto: Dag Kessel / NRK

- Kommunen burde gå inn med mer midler og ta mer ansvar siden de har sittet på eiersiden, sier Frøsaker. - Dette haster. Nå er det vinter, og jeg håper løsningen kommer i løpet av våren.

Eierne finnes ikke

Gjøvik er havnet i samme situasjon som en rekke andre industrikommuner. Gammel forurensning dukker opp, eierne finnes ikke lenger, og nåværende grunneiere må punge ut.

3 millioner kroner - kanskje...

Men i forrige måned kom det penger. Statens forurensningstilsyn bidrar med en million kroner og fylkesmannen i Oppland med to millioner. Forutsetningen er at bedriftene i området blir med på spleiselaget.

Problemet er at ingen vet hvor mye opprydningen vil koste.

Usikre kostnader

Det privateide Gjøvik Næringssenter (som ikke må forveksles med det tidligere selskapet med samme navn) er et av selskapene i området. Styreleder Robert Skaugerud har ingen tro på at det er nok med tre millioner.

- Vi grunneiere føler oss ikke trygge på at dette er nok. Det overskytende beløpet blir det vi som må dekke, og det blir ikke aktuelt, sier Skaugerud.

Katta i sekken

- Vi stolte på den oversikten vi fikk over hva som var fritt for forurensning, og vi tok det som en troverdig oversikt da. Vi sitter på en måte med katta i sekken, sier Skaugerud.

- Jeg vet ikke hva som skjer hvis saken bli satt på spissen og dette pålegget kommer, men jeg ser ikke bort fra at noen av de små bedriftene her begjærer oppbud, sier Skaugerud.

- Si ja til spleiselag

Rådmann Trond Lesjø mener at grunneierne har fått et bra tilbud fra det offentlige. Han oppfordrer grunneierne og bedriftene til å si ja.

- Det er helt riktig at de nåværende grunneierne er uskyldige, men det er ingen tvil om at det er de som har det juridiske ansvaret. Kommunen har lagt ned mye tid og penger i denne saken, og vi skal hjelpe til med å finne en løsning, sier Lesjø.

- Er det mulig å få en garanti fra det offentlige om at de dekker kostnadene hvis det skulle bli mer enn tre millioner kroner?

- Det er jeg veldig usikker på, vi skal gjøre det vi kan, sier Lesjø.

Flere saker fra Innlandet