Huset raste - mann krøp ut av vindu

I Skåbu i Gudbrandsdalen er et hus tatt av ras, og en mann er redda ut og sendt til legevakta.

Hus tatt av flom

Hus tatt av flom langs riksveg 255 Vinstra-Skåbu.

Foto: Lars Erik Nilsen Mork

Så gikk det et nytt ras og jeg måtte bare løpe! Og dette raset tok med seg hele huset til mannen jeg nettopp hadde snakka med.

Bjørn Heide, Mesta

– Huset ligger på Kvikne, seks kilometer fra Vinstra, opplyser operasjonsleder Svein Brubakken ved Gudbrandsdal politidistrikt.

Fylkesveg 255 er stengt både i Skåbu, Espedalen og Bødalen i Vestre Gausdal.

Husras

Huset havna midt på riksvegen mellom Vinstra og Skåbu.

Foto: Lars Erik Nilsen

– Jeg så huset bli tatt av raset

Bjørn Heide i Mesta var på stedet da det skjedde.

– Jeg var i området fordi det var en bekk som gikk over sine bredder der. Så dro jeg for å hente noe mer sperremateriell. Da møtte jeg en som ba meg snu fordi det hadde gått et jordras ved Barusta, forteller Heide.

Han reiste likevel til området og så at det hadde gått et ras over veien.

– En mann som bodde i et hus i nærheten der hadde kommet seg ut av et vindu i huset. Han sto rett i nærheten av huset og jeg tenkte å gå bort til han, forteller Heide.

Men med ett hørte han rumling og det han beskriver som «bølger av stein og jord».

– Så gikk det et nytt ras og jeg måtte bare løpe! Og dette raset tok med seg hele huset til mannen jeg nettopp hadde snakka med. Heldigvis kom mannen seg unna, men han ble sendt til legevakt, forteller Heide.'

Alt om flommen: Flommen i Gudbrandsdalen og Østerdalen

All togtrafikk stengt

Flommen har også fått konsekvenser for togtrafikken i Gudbrandsdalen.

Det er flom og ras på flere steder og vannmengden er fortsatt stigende.

All togtrafikk er stoppet inntil videre på denne strekningen. Varigheten er uviss.

Jord og steinras Kvikne bakside over for Syltegårdene

Jord og steinras i Kvikne bakside over for Syltegårdene.

Foto: Lars Erik Nilsen Mork, Fåberg

Varsler femtiårsflom

NVE melder nå at enkelte vassdrag kan nå nivå for 50-års flom i helga.

Det varsles storflom når det ventes vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall.

I flomsituasjoner vil det være store lokale forskjeller, blant annet fordi det er usikkert hvor lokale kraftige byger vil treffe.

Vannstanden i Mjøsa forventes å stige opp til 1,75 meter over høyeste regulerte vannstand mot slutten av neste uke. I Glomma, Numedalslågen, Hallingdalselva, Begna og Drammenselva ventes imidlertid ikke vannføringer over 5-årsflom.

Se bilder fra flommen:

NVE følger utviklingen tett så lenge flomsituasjonen vedvarer.

Det er kaos flere steder i landet som følge av det kraftige regnværet. En stund satt en skolebuss fast på fylkesveg 255 i Gausdal.

Skolebarna i bussen er nå trygt framme på skolen. Og alle 11 som ble evakuert ut fra Løype i Østre Gausdal på grunn av ras er nå samlet i kommunestyresalen.

Flere saker fra Innlandet