Hopp til innhold

Hund jaget og drepte seks lam og ei søye

LILLEHAMMER (NRK): – Trist, sier bonde Johan R. Holand. Statens Naturoppsyn ber hundeeiere respektere båndtvangen.

Sauebonde Johan Holand med et lam som ble drept av en hund.

ILLE: Sauebonde Johan Holand med et av lammene som ble drept av en hund. Lammene gikk på beite på fjellet da hunden angrep.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– Dette er forferdelig. Det er ikke første gangen vi opplever et angrep på sauene våre fra løse hunder, sier sauebonde Johan R. Holand i Lillehammer.

Tirsdag fant han fem av lammene sine døde på Nordseter. Senere er det funnet ytterligere ett lam og ei søye døde. I tillegg er ytterligere tre dyr som tilhører en annen bonde i Lillehammer skadd.

Lammene Holand fant var blodige, og ett av lammene hadde fått hodet bitt av. Da dyrene ble undersøkt av rovviltkontakt Eivind Fossum, ble det klart at dyrene ikke var drept av ulv. Derimot var en hund synderen.

– Vi hadde kontakt med hundeeieren gjennom dagen i går. Det viste seg at hunden hadde rømt fra en hytte. Vi har god kontakt med eieren, og ser derfor ikke noen grunn til å anmelde saken til politiet, sier Holand, som regner med at hunden vil bli avlivet.

Ingen oversikt på omfanget

I Norge er det generell båndtvang fra 1. april til og med 20. august. Grunnen er at hunden ikke skal kunne «jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo», ifølge Lov om hundehold (Hundeloven).

Det finnes ingen samlet oversikt over hvor mange lam eller andre beitedyr som blir tatt av hund, fordi dette er et privatrettslig anliggende mellom den enkelte hundeeier og bonde. Statens Naturoppsyn blir kun koblet inn når det er mistanke om angrep fra rovdyr.

Lam drept av hund

SKAMFERT: Lammene var stygt tilredt. Ett av lammene hadde fått hodet bitt av. Kadavrene ble funnet på Nordseter ved Lillehammer tirsdag.

Foto: privat

– Derfor vil ikke vi nødvendigvis bli varslet dersom en hund står bak angrepet, sier Lars Bendik Austmo, leder for rovviltseksjonen i Statens Naturoppsyn (SNO).

Likevel er det ofte usikkerhet hvem som har tatt livet av sau eller andre beitedyr. I 2017 var totalt 84 av kadavrene SNO undersøkte, påviste eller antatte hundeangrep.

Store mørketall

– Det er antageligvis store mørketall her. En hund er i stand til å ta livet av både sau og rein. Hundeeiere må ikke bli for naive på vegne av hunden sin, sier Austmo.

Han sier at hunder som løper løse i beiteområde kan gjøre at jaktinstinktet blir vekket, og hunden vil oppføre seg deretter. det er en grunn til at det er båndtvang i slike områder, sier Austmo.

Lars Bendik Austmo, Direktoratet for Naturforvaltning

ADVARER: Lars Bendik Austmo i SNO sier hundeeiere må være ekstra påpasselige i beiteområder. – Hunder har et jaktinstinkt, sier han.

Foto: Lise Sørensen / NRK

Flere saker fra Innlandet