Hopp til innhold

SlettMeg har ikke råd til å fortsette

Norsk senter for informasjonssikring har permittert sine ansatte. Nå får ikke lenger publikum svar på henvendelser til hjelpetjenesten SlettMeg.no.

Skjermdump fra Slettmeg.no

DIGITAL HJELPETJENESTE: Hvert år bistår SlettMeg mange mennesker som er blitt utsatt for ulike typer krenkelser på nettet.

Foto: Skjermdump fra Slettmeg.no

Styreleder Hans-Henrik Merckoll i NorSis forklarer permitteringene med en anstrengt økonomisk situasjon.

Senteret mottar flere tusen henvendelser fra publikum hvert år om digitale sikkerhetsspørsmål. De er nå i samtaler med Justis- og beredskapsdepartementet for å avklare videre finansiering.

Hans-Henrik Merckoll

OFFENTLIGE MIDLER: Styreleder Hans-Henrik Merckoll, opplyser at over halvparten av inntektene til Norsis, om lag 10 millioner kroner, kommer gjennom et årlig tilsagnsbrev fra Justisdepartementet.

Foto: IBM

– Problemene skyldes hovedsakelig at vi har hatt noen større engangskostnader og at vi ikke har klart å skape nye inntektsmodeller fort nok som følge av endrede markedsforhold under og etter pandemien. Det har gjort at vi nå var tvunget til å permittere de ansatte, sier Merckoll til NRK.

Det var avisa Oppland Arbeiderblad som først meldte om permitteringene.

Ordfører krever svar

NorSis er en uavhengig organisasjon og medlemsforening, som er del av regjeringens satsning på informasjonssikkerhet. Formålet er å arbeide for at alle skal ha en trygg digital hverdag.

Norsis har åtte fast ansatte og seks studentmedarbeidere. De holder til på Gjøvik i Innlandet.

Samtlige ansatte skal ha blitt permittert i julen. To ansatte jobber imidlertid fortsatt i mindre stillingsprosenter, får NRK opplyst.

Gjøvik-ordfører Torvild Sveen (Sp) mener det er avgjørende at det kommer på plass en ny løsning.

– De utfører svært viktige oppdrag på vegne av det offentlige og for private, sier Sveen.

Ordføreren peker på at aktiviteten på nett fortsetter selv om Norsis nå har permittert sine ansatte. Han har derfor tatt kontakt med medlemmer av justiskomiteen på Stortinget for å bringe saken inn der.

– Jeg mener det er et politisk ansvar å sørge for at vi har en tjeneste som er fungerende. Det tjener landet.

Datasikkerhet https

ØKENDE TRUSSEL: Så sent som i oktober advarte Norsk Sikkerhetsmyndighet (NSM) mot en økning i dataangrep mot norske selskaper i 2022.

Foto: Colourbox

Hjelpetjenesten ligger nede

Norsis er trolig mest kjent for å drive tjenesten SlettMeg. Dette er en gratis råd – og veiledningstjeneste for personer som føler deg krenket på nettet.

Blant annet rådgir man folk som ønsker å fjerne bilder eller annen informasjon som har kommet på avveie. De tilbyr også hjelp til brukere som ønsker å slette profilen sin fra sosiale medier.

Nettsiden slettmeg.no er fortsatt i drift, men det er ingen som svarer på henvendelser fra publikum lenger.

Styrelederen opplyser at over halvparten av inntektene til Norsis, om lag 10 millioner kroner, kommer gjennom et årlig tilsagnsbrev fra Justisdepartementet.

– Målet er å hente inn like mye inntekter selv gjennom vår virksomhet. Det gjør vi for eksempel gjennom ulike arrangementer, foredrag og ved å gå i partnerskap med aktører. Det gjelder å finne gode betalingsmodeller som også bevarer vår uavhengighet, sier han.

Les også Kunne du latt deg lure av svindlere?

Illustrasjon av svindler foran en PC-skjerm.

Håper på avklaring

I statsbudsjettet for 2023 økes tilskuddet til NorSis. Sist uke var det et møte mellom NorSis og Justis- og beredskapsdepartementet som handlet om de økonomiske problemene. Det er ikke planlagt flere møter.

Men styrelederen sier man er blitt enige om noen viktige «milepæler». Han sier også at de økonomiske utfordringene som har oppstått er Norsis sitt ansvar alene.

– Men vi har en god dialog med Justisdepartementet. De er på generelt grunnlag godt fornøyde med de tjenestene vi leverer. Vi håper på en avklaring i løpet av uken som kommer. Og avklaringen handler om at vi blant annet ønsker å få midlene noe tidligere utbetalt enn normalt, sier Hans-Henrik Merckoll.

Dersom de får midler vil de kunne starte opp driften nærmest umiddelbart.

Styrelederen sier han er imponert over de ansatte i den vanskelige perioden man nå har vært inne i.

– De har virkelig stått opp for å kjempe Norsis fremover, sier han.

Les også Skulle slettes innen 90 dager: Flere tusen private bilder til Lommelegen lå lagret i årevis

Lommelegen

Flere saker fra Innlandet