Han deler omtrent daglig ut voldsalarmer

I løpet av et halvår er antall anmeldelser av voldtekter, seksuelle overgrep og vold i familien fordoblet i Glåmdalsdistriktet. Politiet deler omtrent daglig ut voldsalarmer.

Per Olaf Nordli

Per Olaf Nordli, leder for operativ seksjon i Kongsvinger.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Dette er stygge saker, og vi ser svært alvorlig på at det er så mange.

Det sier Per Olaf Nordli ved Kongsvinger politistasjon som omtrent daglig deler ut voldsalarmer for å hindre nye overgrep.

Glåmdalsdistriktet har store mørketall. Bare i løpet av et halvår er antall anmeldelser av voldtekter, seksuelle overgrep og familievold fordoblet.

Mindre tabu

Fra januar til juni i 2011 var det 26 anmeldte familievold- og sedelighetssaker, mot 47 i samme halvår i år.

Ifølge Nordli er det hold i de fleste anmeldelsene, og han tror årsaken er at temaet er mindre tabubelagt.

– Jeg tror ikke skammen er så høy som tidligere. Dette er med på å sette grenser og viser samfunnet at dette er uakseptabelt.

Høyt på prioriteringslista

De påståtte straffbare forholdene er enten ferske eller at de er fra flere år tilbake i tid, og anmeldelsene dreier seg i stor grad om barn og kvinner.

På grunn av den kraftige økningen prioriteres dette høyt ved Kongsvinger politistasjon, sier Nordli.

– Vi bruker det meste av vår etterforskningskapasitet. Helst ville vi jo ha brukt enda mer, men vi er nødt til å holde den operative tjenesten i gang også.