Grensekontroll: Alle må ha med ID

Det er ikke bare asylsøkere som må ha med papirer til Hedmarksgrensa. Også nordmenn som skal ut og inn av Sverige må huske ID.

Politiet kontrollerer trafikk på Magnormoen etter terrortrusselen mot Norge

Politiet trapper fra torsdag morgen opp grensekontrollen her på Magnormoen i Eidskog.

Foto: Arne Trollldalen / NRK

Politiet i Hedmark intensiverer fra torsdag morgen klokka 8 kontrollen ved svenskegrensa.

– Det går jo på at vi skal ha hyppigere kontroll på grensen, først og fremst på Magnormoen, men også stikkprøver andre steder langs grensa, sier politimester i Hedmark, Torrmod Bakke .

Den skjerpede grensekontrollen er en følge av at Regjeringa frykter økt asyltilstrømming til Norge . Bakgrunnen er at Sverige har satt i gang flere tiltak for å begrense asyltilstrømmingen. Dette kan igjen bety økt tilstrømming til Norge.

– Ikke kø til Arvika

Kontroll Magnormoen

Folk må regne med å bli stoppet i grensekontroll. Politiet ber folk som skal til Sverige ta med ID

Foto: Statens Vegvesen

Regjeringa vil hindre folk som ikke har reisedokumenter innreise til Norge. Dermed skjerper politiet kontrollen, i samarbeid med Tollvesenet.

– Vi kommer til å kjøre stikkprøver og kontrollerer ikke alle. Det ville ha skapt køer helt til Arvika (cirka fem mil, red.anm.). Vi starter klokka 8 torsdag morgen og vil så se hvordan vi skal innrette kontrollene i dagene, og eventuelt ukene, framover, sier Bakke.

Den skjerpede grensekontrollen gjelder gjelder kun i to av sju grensefylker , ett av kontrollfylkene er altså Hedmark.

– Ha med ID

Politiet ber alle norske statborgere som skal til Sverige ta med gyldig legitimasjon.

– Vi understreker at personer som ferdes i grensenære områder i Hedmark må være forberedt på å vise fram gyldig legitimasjon (pass, bankkort med bilde, førerkort) til politiet, sier Bakke.

Flere saker fra Innlandet

Bør Innlandet fylke delast? Sjå NRK Innlandet 1945