Glåmdal tingrett blir lesset ned av smuglersaker

Grensekriminaliteten går utover andre straffesaker, og kan føre til mildere straff.

Smuglerøl

SMUGLERGODS INN OVER GRENSEN: Fra et beslag av tollvesenet i Kongsvinger i 2014.

Foto: Tollvesenet Kongsvinger

Det har vært nesten en femdobling i antall fengslingssaker behandlet i Glåmdal tingrett de siste fem årene.

Turnus for dommere

Vegard Sunde

GRENSEKRIMINALITET I FOKUS: Sorenskriver Vegard Sunde i Glåmdal tingrett.

Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

– Tidligere har vi klart å behandle fengslingssaker om smuglerkriminalitet innimellom andre saker, men det går ikke lenger. Så i fjor innførte vi en vaktordning med dommere som går i turnus, sier Vegard Sunde, som er sorenskriver i Glåmdal tingrett.

– Denne vaktordningen tapper oss for ressurser, og fører til dårligere kapasitet på andre saker.

Han legger ikke skjul på at dette indirekte kan føre til lavere straff i andre saker.

– Straffeloven er helt klar på dette punktet. Hvis det går for lang tid på å få ferdig etterforskede saker opp for retten, skal det føre til lavere straff.

– I meddomsrettssaker, som altså i går til full hovedforhandling i straffesaker, hadde vi ved årsskiftet en gjennomsnittlig saksbehandling på 98 dager. Stortinget har satt et måltall på 90 dager, og det betyr altså at vi ikke klarer å overholde dette.

Vi klarer ikke å overholde Stortingets måltall.

Sorenskriver Vegard Sunde

Mange varetektssaker for politiet

Terje Didriksen

FÅR MANGE SAKER FRA TOLLVESENET: Politistasjonssjef Terje Didriksen ved Kongsvinger politistasjon.

Foto: Vera Wold / NRK

Også politiet i Kongsvinger bruker stadig mer tid på fengslingssaker.

Politiet i Kongsvinger hadde så mye som halvparten av fengslingssakene totalt i Hedmark i fjor.

– Vi får svært mange saker fra tollvesenet. De aller fleste varetektssakene her hos oss er tollsaker, med hovedvekt på smugling av alkohol og narkotika, sier politistasjonssjef Terje Didriksen ved Kongsvinger politistasjon.

– Dette får helt klart konsekvenser for de andre oppgavene politiet har.