Gjør seg lekre

LENA (NRK): – Her skal landbruksdirektoratet ligge, sier ordfører, Guri Bråthen. Hun håper regjeringen velger Østre Toten når 300 statlige arbeidsplasser skal ut av Oslo.

kart planområde

KLART TIL INNRYKK: Kapphøgda næringspark er foreløpig bare på papiret. Kommer landbruksdirektoratet hit, mener kommunen det vil trekke til seg flere etableringer.

Foto: Jorun Vang / NRK

Østre Toten er en av flere norske kommuner som kjemper om landbruksdirektoratet. Direktoratet skal flyttes ut av Oslo, som en del av stortingmeldinga som kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la fram i februar .

– Ville vært en flott anerkjennelse

Ordføreren holder rykende ferske arkitekttegninger over området som er lagt til rette for at landbruksdirektoratet skal velge akkurat Østre Toten.

Guri Bråthen, ordfører, Østre Toten

BLID ORDFØRER: – Tenk å få forvaltninga hit til Toten, midt i matfatet, der det produseres mest grønnsaker i hele Norge, sier Guri Bråthen.

Foto: Jorun Vang / NRK

Guri Bråthen trekker fram et innovativt landbruk, og sterke kompetansemiljøer på landbruk som to grunner til at akkurat hennes kommune bør velges som nytt hovedsete for direktoratet.

200 dekar med Mjøsutsikt langs hovedvegen mellom Oslo og Gjøvik forbi Gardermoen, er omregulert til næringsareale. Håpet er, at statlige arbeidsplasser skal gi ringvirkninger for enda flere bedriftsetableringer.

Guri Bråthen og støttespillere i næringsliv og politikk har presentert og hatt møter med både statsråden og andre med innflytelse på avgjørelsen.

LES: Kan flyttes til Trøndelag

LES: Lokaliseringskamp i Innlandet

Skarp konkurranse

Per-Gunnar Sveen

VIL OGSÅ HA: Fylkesråd i Hedmark, Per Gunnar Sveen mener Innlandet er et naturlig valg når landbruksdirektoratet skal flyttes.

Foto: Jan egil Løvbak / NRK

Østre Toten er ikke alene om å vente på en avgjørelse. Steinkjer i Trøndelag og Rogaland fylke har også søkt om å få landbruksdirektoratet til seg.

I nabofylket, Hedmark, mener ledelsen at landbruksdirektorat bør legges til Hamar. Fylkesråd Per Gunnar Sveen, trekker fram miljøene innenfor jordbruk og skogbruk. Med både videregående skoler, fagskoler og et høgskolemiljø, mener han et landbruksdirektorat i fylket ville passe som hånd i hanske.

Hvor landbruksdirektoratet skal ligge blir klart i løpet av juni.

Flere saker fra Innlandet

Programleder: Anders Bakkerud Larsen

Klokka 19.45: Nyheter fra Innlandet