Hopp til innhold

Gaupe skutt ulovlig

Denne gaupa ble skutt ulovlig og dumpet. Det var en voksen hunngaupe med melk i pattene, og den hadde derfor med stor sannsynlighet unger.

Gaupe ulovlig skutt

SKUTT: Denne gaupa ble ulovlig skutt i Åmot.

Foto: SNO

Gaupa ble funnet i en skrent ned mot elva Hovda i Åmot i Hedmark søndag den 8. september etter at Statens Naturoppsyn fikk tips om den.

– Alvorlig miljøkriminalitet

Gaupe ulovlig skutt

DUMPET: Gaupa var kastet ned denne skrenten.

Foto: SNO

Politifullmektig Einar Gauslaa Bergem i avdeling for økonomi- og miljøkriminalitet i Innlandet politidistrikt sier at politiet nå etterforsker saken.

– Saken etterforskes som alvorlig miljøkriminalitet når det er et rødlistet rovdyr som er ulovlig skutt. Politiet ser alvorlig på saken, sier han.

– Gaupa har blitt kastet ned en skrent ned mot en elv. Det er spor på gaupa som viser at det er skutt, og alt tyder på at noen har forsøkt å skjule gaupa, sier Bergem.

Han sier at gaupa ikke hadde ligget lenge før den ble funnet, maksimalt fem dager.

Gaupa er sendt til obduksjon. Politiet ønsker tips dersom noen har sett noe.

Kvotejakt

Stortinget har fastsatt et årlig bestandsmål på gaupe på 65 årlige gaupekull. Den har ikke et like strengt vern som andre rovdyr og det er åpnet for kvotejakt på gaupe, noe som skjer i perioden 1. februar til 31. mars. I tillegg kan det også åpnes for skadefelling for å avverge skader på sau og tamrein.

I denne vinterens kvotejakt ble det felt 53 dyr. Kvota var på 55.

I Hedmark var det ingen jakt.