Hopp til innhold

Full jubel blant terrengsyklistene

Nå blir syklister likestilte med fotturister i nasjonalparker og landskapsvernområder. Det er klart etter at den nye Friluftsmeldingen ble vedtatt før helga.

Ingrid Hokstad

GLISER: Ingrid Hokstad fra Lillehammer i sitt rette element – på stisykkeltur ved Skeikampen. Hun er styremedlem i Norsk organisasjon for terrengsykling, NOTS, og er meget fornøyd med å bli likestilt med fotturister ute i naturen.

Foto: Caroline Strømhylden

I mars kom stortingsmeldingen om friluftsliv. På torsdag behandlet Stortinget meldingen og det var den behandlingen som førte til jubel i sykkelkretser.

– Vi i Norsk organisasjon for terrengsykling er jo veldig glade for den meldingen som er kommet, sier styremedlem i NOTS Ingrid Hokstad fra Lillehammer.

Gjennom meldingen vil regjeringen bidra til at enda flere driver med friluftsliv, og får oppleve friluftsliv som en kilde til bedre helse og høyere livskvalitet.

Fra Friluftsmeldingen

Ikke unntaksvis lenger

I den nye stortingsmeldingen om friluftsliv gis det nå generell tillatelse også for syklister til å ferdes i nasjonalparker og landskapsvernområder.

Slik var det ikke før. Da var det i utgangspunktet forbudt å sykle. Og så fikk de unntaksvis lov. I den nye friluftsmeldingen snur de altså dette på hodet.

Alle, bortsett fra motorkjøretøyer, kan nå i utgangspunktet ferdes i nasjonalparkene og landskapsvernområdene uansett om det er til fots eller på sykkel, og så blir det unntaksvise forbud dersom det er nødvendig av hensyn til natur eller dyreliv.

– Dette er viktig fordi sykling til nå i enkelte områder har blitt forbudt uten at det har blitt begrunnet, sier Hokstad.

Før dette trer i kraft må forskriftene for de enkelte verneområdene endres.

Ingrid Hokstad på sykkel

SPÅTIND: Friluftsmeldingen var soleklart ingen nedtur for styremedlem i NOTS, Ingrid Hokstad, her på vei ned ei frisk utforkjøring ved Spåtind.

Foto: Gudveig Toverud

Stor støtte, men ...

Vedtaket av den nye meldinga ble gjort enstemmig av Stortinget, og det nye prinsippet har også fått tilslutning av Den Norske Turistforeningen.

Men for leder i Naturvernforbundet i Hedmark, Thomas Cottis, er ikke dette umiddelbart en gladnyhet.

– Det er selvfølgelig greit å tillate sykling på vei i vernede områder, men jeg mener grunnregelen fortsatt bør være at man ikke sykler utenfor vei.

Cottis mener at man ved å tillate fri ferdsel på sykkel, kan man få områder det blir for mye trafikk i forhold til blant annet dyreliv.

Endringene vil medføre at sykling som et utgangspunkt blir tillatt i store områder hvor det i dag er forbudt.

Fra Friluftsmeldingen

Fylkesmannen i Oppland presiserer at det ikke automatisk åpnes for sykling i vernede områder, men at det blir opp til de lokale verneområdestyrene å vurdere om det skal sykles på stier og veier som i dag er verne.

Ola Hegge ved miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Oppland sier at de mest sårbare områdene trolig blir tatt hensyn til.

Mange steder blusser det stadig opp konflikter mellom de som går og de som sykler. Det er det ingen grunn til, mener NOTS-styremedlem Ingrid Hokstad.

– Hverken vi syklister eller fotgjengere ønsker at stier skal forringes eller ødelegges. Vi har egentlig alle de samme interessene og det er å bruke naturen på en måte som gjør at vi kan ha glede av den lengst mulig.

Det foreslås å fjerne restriksjoner på blant annet sykling og riding i en del verneområder, slik at det i utgangspunktet skal være tillatt å sykle på eksisterende veier, stier og kjørespor i nasjonalparkene og i landskapsvernområdene.

Fra Friluftsmeldingen