– Vi er redde for sikkerheten og helsa vår

De ansatte i ekspedisjonen på Gjøvik politistasjon frykter for liv og helse når de er på jobb. I et krast brev til Arbeidstilsynet spør de om liv må gå tapt før noe gjøres med sikkerheten.

Vestoppland politidistrikt

De ansatte i resepsjonen på Gjøvik politistasjon frykter for egne liv på jobb.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

– Vi er redde for sikkerhetene og helsa vår, og vi aksepterer ikke at dette ikke blir tatt på alvor av ledelsen. Må noen bli skadet eller drept før tiltak skjer? skriver Eva Pettersen, plasstillitsvalgt for sivil- og namsseksjonen ved Gjøvik politistasjon til Arbeidstilsynet.

Frykt gir lange sykemeldingersykemeldiger

I brevet til Arbeidstilsynet ramser hun opp punkter som de ansatte i ekspedisjonen på Gjøvik politistasjon mener ikke holder mål når det kommer til sikkerheten skriver VG i dagens papirutgave.

Arbeidstilsynet var på politistasjonen for to år siden og påla politiet å lage en risikovurdering for de ansatte. Det ble lovet utbedringer innen utgangen av 2011, men situasjonen fremdeles uendret.

De ansatte er nå lei, og ramser opp flere problemer i brevet til Arbeidstilsynet:

  • Manglende rømningsveier og dårlig oversikt i lokalene.
  • Manglende glassvegg.
  • Må håndtere rasende utlendinger, ustabile personer med psykiske lidelser og narkomane.
  • Har ikke hatt kriseøvelser.
Johan Martin Welhaven

Politimester Johan Martin Welhaven sier situasjonen ikke er så akutt som det kommer fram i brevet til Arbeidstilsynet.

Foto: Monica Rikoll / NRK

Pettersen sier til VG at de ansatte er slitne av å ha usikkerhet og frykt hengende over seg, og skriver at de har hatt lange sykemeldinger de siste årene på grunn av den manglende sikkerheten.

– Nå er vi lei av å måtte krangle oss til en sikrere arbeidshverdag, skriver Pettersen til Arbeidstilsynet.

– Situasjonen er ikke så akutt

Politimester i Vestoppland politidistrikt, Johan Welhaven, sier til VG at situasjonen på Gjøvik politistasjon ikke er så akutt som det kommer fram i brevet til Arbeidstilsynet.

Men han sier han har forståelse for at de ansatte kan føle utrygghet på jobb.

Welhaven sier flere planer om omorganisering i distriktet er årsaken til at utbedringene i resepsjonen har tatt lang tid.

Tilsynsleder hos Arbeidstilsynet, Svein Myklebust, sier de forventer at politiet følger opp det pålegget de ble ilagt, og sier politiet vil få tvangsmulkt hvis sikkerheten ikke utbedres i ekspedisjonen.