Hopp til innhold

Fratatt retten til å være lege

Overlegen fra Hedmarken som er siktet for utpressing, trusler og seksuelt krenkende oppførsel mot unge jenter, er nå fratatt retten til å være lege.

Sjukehuset i Elverum

Overlegen som er sagt opp fra stillingen sin på sykheuset i Elverum, har også mistet retten til å være lege.

Foto: NRK

Det har Statens helsetilsyn bestemt. I går ble det kjent at han også er sagt opp fra jobben som ovelege ved sykehuset i Elverum.

-Alvorlig sak

- Allmennheten kan ikke lenger ha tillit til mannen som lege etter det som har kommet fram i etterforskningen. Det som har kommet fram av opplysninger i saken hittil, er av en så alvorlig karakter at det svekker tilliten til legen.

Det sier avdelingsdirektør Gorm Grammeltvedt i Helsetilsynet.

Statens helsetilsyn har tilbakekalt autorisasjonen som lege på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.

Uforenlig atferd

Legen har erkjent straffeskyld i en rekke forhold, og Helsetilsynet mener allmennheten etter dette ikke kan ha tillit til mannen som lege. Legen ble sagt opp fra stillingen sin i forrige uke.

- Legen har erkjent straffskyld i en rekke forhold, og Statens Helsetilsyn mener allmennheten etter dette ikke kan ha tillit til mannen som lege. Vi mener at det foreligger et tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med at vedkommende ikke oppfyller vilkårene for å inneha autorisasjon som lege.

Det sier avdelingsdirektør Gorm Grammeltvedt i helsetilsynet:

Flere saker fra Innlandet