Hopp til innhold

Foreslår å legge ned flere skoler

Fylkeskommunedirektør i Innlandet, Tron Bamrud forslår å legge ned 1 til 4 videregående skoler i Innlandet. I tillegg forslår han å kutte flere skolesteder.

Han har lagt fram tre alternative forslag:

1. 1 skole og 4 skolesteder blir avviklet
* Skarnes vgs.
* Skolested Nordstumoen (Storsteigen vgs.)
* Skolested Dombås (Nord-Gudbrandsdal vgs.)
* Skolested Lom (Nord-Gudbrandsdal vgs.)
* Skolested Flisa (Solør vgs.)

2. 2 skoler og 5 skolesteder blir avviklet
* Skarnes vgs.
* Dokka vgs.
* Skolested Nordstumoen (Storsteigen vgs.)
* Skolested Dombås (Nord-Gudbrandsdal vgs.)
* Skolested Lom (Nord-Gudbrandsdal vgs.)
* Skolested Flisa (Solør vgs.)
* Skolested Sønsterud (Solør vgs.)

3. 4 skoler og 5 skolesteder blir avviklet
* Skarnes vgs.
* Dokka vgs.
* Trysil vgs.
* Gausdal vgs.
* Skolested Nordstumoen (Storsteigen vgs.)
* Skolested Dombås (Nord-Gudbrandsdal vgs.)
* Skolested Lom (Nord-Gudbrandsdal vgs.)
* Skolested Flisa (Solør vgs.)
* Skolested Sønsterud (Solør vgs.)

Han foreslår også å avvikle linjer ved noen skoler, og flytte linjer mellom skolene.

Bakgrunnen for arbeidet med ny skole- og tilbudsstruktur er at det blir færre elever i videregående opplæring i Innlandet. Dermed blir også de økonomiske rammene strammere.

Det er politikerne som i oktober vedtar den endelige skole- og tilbudsstrukturen i Innlandet.

Skarnes videregående skole
Foto: Ann Kristin Mo / NRK