Flomsikring stopper asylmottak

Rådmannen i Vågå sier nei til asylmottak for 170 beboere på Klones fordi en bekk som renner ved den gamle landbruksskolen ikke er sikret godt nok mot flom. Eierne av Klones vil starte flomsikringsarbeidet 1. mai neste år, men kommuneadministrasjonen vil ikke gi dispensasjon i mellomtida, skriver avisa Fjuken.

Middelalderengården Klones i Vågå.
Foto: Arve Danielsen

Flere saker fra Innlandet