Hopp til innhold

Flommen deler Norge i to

Riksveg 3 gjennom Østerdalen og E6 gjennom Gudbrandsdalen er fortsatt stengt. Alle tog mellom Lillehammer og Dombås er innstilt.

Vannmasser og ras flere steder gjør det svært vanskelig å bevege seg fra sør til nord i Norge. Både bil- og togtrafikken er rammet.

Skal du fra Oslo til Trondheim i helga har du en kronglete ferd i vente.

Se oppdatert oversikt over hvilke veier som er stengt

Mobiloppdatering: www.175.no

E6 stengt mellom Øyer og Dovre

E6 åpnet fredag ettermiddag over Dovrefjell i Sør-Trøndelag, men er fortsatt stengt gjennom Gudbrandsdalen, opplyser Statens vegvesen lørdag.

– E6 er i prinsippet stengt mellom Øyer og Dovre. Selv om det er mulighet for å komme frem her og der er den stengt på fire punkter. Folk må ta hensyn og helst la være å kjøre, sier Anita Moshagen i Statens vegvesen.

Vegvesenet forsikrer om at de gjør alt mulig for å få E6 åpnet, men dette kommer etter all sannsynlighet ikke til å skje i løpet av dagen.

I Gudbrandsdalen er fylkesveg 13 mellom Tretten og Ringebu åpen for omkjøring.

– Til sammen 15 fylkesveier i Hedmark og Oppland er nå stengt i tillegg til riksvei 3 og E6, sier pressevakta til NRK.no

Fylkesveg 27 gjennom Folldal var stengt ved forrige oppdatering, men nå er det gitt beskjed om at vegen er åpnet så langt som til Ringebufjellet. Fylkesveg 219 gjennom Atnadalen er fortsatt stengt.

I tillegg er en rekke veger over hele Sør-Norge er stengt.

Statens vegvesen understreker at situasjonen endrer seg raskt, og at folk må følge med på Statens vegvesens nettsider som blir løpende oppdatert.

– Styr unna flomområdene

– Vi anbefaler trafikantene om å holde seg i ro og holde seg unna de flomutsatte områdene. Spesielt krevende er E6 gjennom deler av Gudbrandsdalen og Dovrefjell, samt på riksveg 3 gjennom Østerdalen ved Tynset, sier trafikkdirektør Lars Erik Hauer i Statens vegvesen.

Omkjøring via Rendalen er skiltet på riksveg 3, som fortsatt er stengt gjennom Østerdalen.

Statens vegvesen har sammen med sine entreprenører alt tilgjengelig mannskap ute for å gjøre det som kan gjøres for å holde veger åpne og for etter hvert å åpne stengte veger.

E16 over Filefjell er også stengt etter et jordras på grensa mellom Oppland og Sogn og fjordane.

Stengninga mellom Borlaug og Honnung bru kan bli langvarig, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Statens vegvesen ber bilistene være forsiktige.

– Løpske vannmasser kan ødelegge vegbanen på minutter. Folk må følge med, sier Moshagen.

Se video fra Kvam:

Video Flom i Kvam

Flom i Kvam

FØLG SITUASJONEN HER OG NÅ:

NVE er i beredskap

Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE følger situasjonen nøye og har personell på plass ved de mest utsatte stedene for å bistå lokale myndigheter med å håndtere flommen.

Her er deres råd til folk:

  • Aktiviteter som padling, vading, og annet som innebærer opphold i og langs vassdrag i de berørte områdene er forbundet med fare og frarådes. Man bør også utvise stor aktsomhet ved ferdsel i nærheten av flomstore elver.
  • Store nedbørsmengder kombinert med mye vann i bakken gir økt fare for erosjon og løsmasseskred. Beboere og eiere av bygningsmasse langs elvekanter bør utvise ekstra årvåkenhet.

Høgfjellet i Sør-Norge, Nord-Norge og lavlandet østafjells vil bli mest påvirket av flommen i pinsen.

NVE vil følge utviklingen tett så lenge flomsituasjonen vedvarer. Deres flomvarslingstjeneste vil oppdatere flomvarslene så lenge det er behov.

NVEs flomsonekart finner du her: Flomsonekart

Jord- og steinras Kvikne

Jord- og steinras i Kvikne overfor Syltegårdene.

Foto: Lars Erik Nilsen Mork

Jobbes med løsninger

Vegvesenet i begge fylkene understreker at situasjonen raskt kan endre seg.

I Hedmark har nedbøren avtatt, men de ødelagte vegene vil få konsekvenser for pinseutfarten.

– Vårt primærfokus ligger på riksveg 3, men vi har fortsatt ikke oversikt over skadene eller hvor lang tid det vil ta å reparere dem, sier Møller Johansen.

Vegvesenet kan melde om at broen ved Trønnes på riksveg 3 kan bli erstattet med en ettfelts reservebro ved slutten av pinsehelga. Denne broen blir liggende fram til en ny bro er på plass.

All togtrafikk på Dovrebanen mellom Lillehammer og Dombås, og på Raumabanen fra Dombås til Bjorli, er stoppet inntil videre. Jernbaneverket vet ikke når strekningene åpner igjen. Rørosbanen er åpen som vanlig og har satt opp ekstra avganger.

Flom Bødalen

Flom på Fylkesvei 255 ved Bødal.

Foto: Hanne Stine Kind, NRK

Flere saker fra Innlandet