Dobbelt så mange mister førerkortet

Flere prikker i førerkortene og flere som mister førerkortet – det er virkningen etter at reglene for prikkbelastning ble innskjerpet for ett år siden.

Trafikkontroll

Politiet har beslaglagt dobbelt så mange førerkort etter reglene for prikkbelastning ble innskjerpet.

Foto: Liv Rønnaug Lilleåsen

Fartskontroll

Ikke alle bilførere er klar over at reglene for prikkordningen har blitt strengere.

Foto: Øystein Skarsbø / NRK

– Jeg kommer fra Utrykningspolitiet og vi har en fartskontroll her i dag. Vi har fått en måling på at du har kjørt for fort, du hadde 98 kilometer i timen i 80-sona.

Politibetjent i Utrykningspolitiet (UP), Lars Tore Svenskerud, har vinket til side en bilfører som har tråkket litt for hardt på gasspedalen på E6 ved Midtstranda på Hamar.

– Siden du lå på mellom 16 og 20 over fartsgrensa så blir boten på 3600 kroner, og du får to prikker på førerkortet. Har du noen prikker på førerkortet fra før?

– Nei, det har jeg ikke, forteller bilfører Bjørn Kristiansen.

Før første juli i fjor ville 18 kilometer over fartsgrensa i 80-sonen gitt en prikk på førerkortet, nå er det altså to. Der det før var to prikker er det nå tre. Det er ikke alle bilførere klar over, etter reglene for prikkordningen ble skjerpet inn fra 1. juli i fjor.

Få bilførere er klar over strengere prikkordning

Bilfører Bjørn Kristiansen innrømmer at han ikke var klar over at prikkordningen har blitt strengere.

– Det var jeg ikke klar over nei, men jeg burde kanskje visst det.

Men Kristiansen er forholdsvis heldig. Hadde han vært fersk bak rattet, ville han fått fire prikker i stedet for to. For bilførere som er inne i sin toårige prøvetid, er prikkbelastningen det dobbelte, med henholdsvis fire og seks prikker etter innskjerpingen i fjor.

Ved åtte prikker mister man førerkortet for en periode på et halvt år. Det betyr at ferske bilførere som blir tatt to ganger, nå mister førerkortet. Men det er ikke alle førere som er inne i sin toårige prøveperiode er klar over at de får dobbel straff for trafikkforseelser.

– Noen er nok klar over det, men det kan nok komme som en overraskelse på enkelte av de yngste bilførerne, forteller politibetjent Kjell André Wiklund.

Inndrar flere førerkort enn i fjor

Jan Guttormsen

Politiinspektør Jan Guttormsen sier de registrerer flere prikker på førerkortene.

Foto: Politiet

Og innskjerpingen av reglene har gitt tydelige utslag på statistikken.

– Som en følge av at det har blitt flere prikker for hver enkelt overtredelse så har vi naturlig nok registrert flere prikker per sak, sier politiinspektør Jan Guttormsen i Politidirektoratet.

Og tallene fra politiet viser at det også er flere førere som har blitt fratatt førerkortet det siste året.

– Det er vesentlig flere førere som har fått flere enn 8 prikker og som dermed skal miste førerkortet som følge av prikksystemet. Men om det er direkte følge av denne innskjerpinga eller om det er tilfeldigheter er vanskelig å si, påpeker Guttormsen.

Også politibetjentene i Utrykningspolitiet har merket at de oftere må beslaglegge førerkort i år enn før de nye reglene trådde i kraft.

– Det hender oftere at vi inndrar førerkort nå enn det vi gjorde for et år siden, bekrefter politibetjent Kjell André Wiklund.

Risikerer fire ganger så mange prikker i førerkortet.


Regjeringen og politiet håpet de nye reglene ville bidra til lavere dødstall blant ungdom i trafikken. Og politibetjent Wiklund tror de nye reglene gjør at ferske bilførere tar det roligere bak rattet.

– En fartsovertredelse som normalt ville gitt tre prikker men som ender opp på seks fordi du har prøveperiode svir jo forholdsvis hardt. Og da veit du at når du har seks, så trenger du bare en fartsovertredelse som gir to prikker før førerkortet ryker for seks måneder.

– Betyr dette at unge førere roer seg i trafikken?

– Forhåpentligvis gjør de det, håper Wiklund.

Politiinspektør Guttormsen forteller at han har fått inntrykket av at bilførere som har prøveperiode er klar over de strenge straffene for trafikkovertredelser.

– De signalene vi har fått fra mannskaper er at de unge er veldig opp på dette med prikker en innskjerpet ganske kraftig for dem. Håpet er at de skal kjøre mer forsiktig og at vi dermed skal få færre ulykker, forteller Guttormsen.

Ny prikkbelastning fra 1.juli

Grunnlag for prikk

Gammel
prikkordning

Dagens
prikkordning

Dagens
prikkordning
for fører med prøveperiode

Fartsovertredelse 11- t.o.m. 15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere

 1

 2

 4

Fartsovertredelse 16- t.o.m. 20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere

 1

 2

 4

Fartsovertredelse over 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere

 2

 3

 6

Fartsovertredelse over 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere

 2

 3

 6

Kjøring i strid med trafikklyssignal med
fast eller blinkende lys med rød farge

 2

 3

 6

Ulovlig forbikjøring like foran eller i vegkryss, eller der sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte

 2

 3

 6

Ulovlig forbikjøring foran gangfelt 

 2

 3

 6

Ulovlig forbikjøring i strid med skilt

 2

 3

 6

Overtredelse av vikeplikt

 2

 3

 6

For liten avstand til forankjørende

 -

 3

 6

Kjøring med motorvogn i sperreområde begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer

 -

 3

 6