Fleire flyktningar med utdanning

Tal frå NOKUT viser at det kjem fleire flyktningar med høgare utdanning til Hedmark og Oppland. I dag var det informasjonsdag ved Høgskulen i Lillehammer i regi av utdanningsinstitusjonane i dei to fylka. Her fekk flyktningar og asylsøkjarar råd om korleis dei skal gå fram for å kunne bruke utdanninga si i Noreg.

Flyktninger får råd om høyere utdanning ved HiL